Hur får man tillbaka pengar som har betalats ut av misstag?

2019-05-17 i Fordringar
FRÅGA
Hej,För några månader sedan har vi felaktigt betalat ut lön till en person som vid detta läge har redan slutat. När vi upptäckte vårt misstag har vi kontaktat vederbörande med uppmaning om återbetalning av den felaktigt utbetalda lönen. Hon vägrar dock och motiverar det med att hon har handlat i god tro och har redan spenderat pengarna. Vi har föreslagit en avbetalningsplan utan någon ränta men hon vill inte accepterar det heller. Vad kan vi göra för att få tillbaka pengarna?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Er fråga rör återbetalning av en misstagsbetalning. Sådana situationer omfattas inte uttryckligen av någon lag. Istället blir principen om condictio indebiti aktuell.

Vad innebär condictio indebiti?

Utgångspunkten enligt condictio indebiti är att mottagaren av en felaktig betalning är skyldig att betala tillbaka pengarna. Med en felaktig betalning avses betalning som har skett utan rättsgrund och som betalaren inte frivilligt har valt att betala, oavsett om betalningsskyldighet faktiskt föreligger eller inte (se NJA 2015 s. 1072).

Mottagaren får dock behålla pengarna om två kriterier är uppfyllda: 1) om mottagaren är i god tro om betalningen och 2) om personen har inrättat sig efter betalningen, fortfarande i god tro. Med god tro avses här att personen inte har insett, eller borde ha insett, att betalningen varit felaktig. Att personen ska ha inrättat sig innebär att personen t.ex. har förbrukat pengarna.

Som utgångspunkt har betalningsmottagaren bevisbördan för att omständigheterna är sådana att pengarna inte ska betalas tillbaka (se NJA 2015 s. 1072).

Vad gäller i ert fall?

Personen i fråga har nämnt att hon har handlat i god tro och har spenderat pengarna. Som jag har nämnt ska mottagaren vara i god tro både under betalningstillfället och då pengarna t.ex. förbrukas. Det är rimligt att anta att vederbörande åtminstone borde ha insett att utbetalningen var felaktig, med tanke på att hon inte längre var anställd. Om så är fallet, har ni rätt att återfå betalningen av henne. Det är dessutom hon som ska kunna bevisa att hon var i god tro.

Jag hoppas att det var svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (600)
2019-10-16 Kan man ansöka om betalningsföreläggande trots att motparten redan har bestritt betalningsansvar?
2019-10-13 Hur kan jag få betalt för en muntlig fordran?
2019-10-09 Vad menas med sakrättslig verkan?
2019-10-02 Återbetalningsskyldighet vid felbetalning?

Alla besvarade frågor (73804)