Hur får man tillbaka pengar man har blivit lovad?

2019-12-14 i Fordringar
FRÅGA
Hur kan jag få tillbaka mina pengar min flickvän lovade att bitala hyra mmefter 5 månader men det gorde hon inte så där rök 16.00 hur ska ja gå vidare med det för få tillbaka dom
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att din flickvän har lovat att betala dig pengar för hyra ses juridiskt sett som en enkel fordran. Då är det reglerna i framförallt skuldebrevslagen om enkla skuldebrev som blir tillämpliga.

Du har rätt att få de pengar som du har blivit lovad

Har man utgett en enkel fordran så svarar man för den, och är alltså betalningsskyldig när den har förfallit till betalning (1 § 1 kap SkbrL). Detta verkar ha skett i och med att de 5 månaderna som ni avtalade om redan verkar ha förflutit.

Således verkar du alltså ha legal rätt att få tillbaka de pengar som ni har avtalat om.

Kronofogden kan hjälpa till med att utmäta obetalda fordringar

För obetalda fordringar kan man vända sig till kronofogden för att få hjälp med att utmäta dessa. Detta gör man genom att höra av sig dit och ansöka om ett betalningsföreläggande.

Bevisbördan ligger på dig

Det som dock kan bli ett problem för dig i denna situationen är att bevisbördan för att fordringen existerar ligger på dig. Det framgår ej av frågan om löftet från henne att betala var skriftligt eller muntligt, men om det bara var ett muntligt avtalat så kan det vara svårt för dig att uppfylla din bevisbörda.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Alicia Holmgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll