Hur får man reda på hur det går med en bouppteckning?

Vilka får reda på när bouppteckningen är klar? Fick ett brev i början på juni om att det skulle göras en bouppteckning efter en faster(jsg ärver min fars del). Det fanns tydligen en del pengar bil och fastighet. I brevet stpr det att jag ska få en lista på tillgångar i dödsboet. Brevet kom från en jurist som va satt att vs senra boupprättare. Men sen har jag inte hört någonting mer, ingen lista, ingenting. Hur får jag reda på hur allt går? Hur lång tid tar det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur får man reda på hur det går med bouppteckningen?
Enligt 20 kap. 2 § ärvdabalken ska samtliga dödsbodelägare kallas till bouppteckningsförrättningen. Dödsbodelägare är bland annat de arvingar som ska ärva efter den avlidna (18 kap. 1 § ärvdabalken).

Bouppteckningsförrättningen är i princip ett möte där ni går igenom bouppteckningen tillsammans med övriga i dödsboet. Detta möte ska alltså hållas när bouppteckningen är "klar", vilket innebär att ni ska få reda på att bouppteckningen är färdigställd genom att ni får kallelsen.

I övrigt, när det kommer till hur långt juristen har kommit i processen eller om bouppteckningen registrerats hos Skatteverket (som är det sista steget i processen), finns det inte någon skyldighet från varken juristen eller Skatteverket att informera er om detta.

Det ni kan göra är dock att ringa till Skatteverket, begära att bli kopplade till bouppteckningsenheten, sedan uppge personnumret på den avlidne och säga att ni vill veta hur det går med ärendet. Skatteverket kan då svara på frågan genom att kolla om det finns några tjänsteanteckningar de har gjort (exempelvis om juristen ringt och informerat dem om hur det går med processen), om bouppteckningen har kommit in till myndigheten, eller om den registrerats.

Hur lång tid tar en bouppteckning?
Bouppteckningen ska vara inkommen till Skatteverket inom 4 månader från dödsfallet. Man har dock möjlighet att få denna tidsfrist förlängd (20 kap. 1 § ärvdabalken). Har Skatteverket förlängt tiden går det att få reda på detta genom att helt enkelt ringa till dem och fråga.

Vänligen,

Pegah FazliRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”