Hur får man parkera sin husvagn?

Hej. Utanför vårt garage finns plats att parkera på. Nu till min fråga. Kan man ställa sin husvagn där? Den är 8 m lång och kommer att sticka ut en liten bit på vägen bakom? Mvh 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tolkning

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall man får parkera sin husvagn på en parkeringsplats, om den kommer sticka ut lite på vägen bakom.

Jag förutsätter att det är en godkänd parkeringsplats och inga hinder förekommer på den punkten, men att frågan då blir om det är okej att parkera där trots att husvagnen sticker ut en bit på vägen.

Tillämpliga lagar på situationen är främst lagen om vägtrafikdefinitioner och Trafikförordningen (TrF).

Tillämpning

Husvagnar ingår i begreppet fordron och är således tillämpliga på bestämmelsen (2 § lagen om vägtrafikdefinitioner).

Enligt trafikförordningen får ett fordon inte stannas eller parkeras på en sådan plats eller sådant sätt att fara uppstår eller att trafiken onödigtvis hundras eller störs (3 kap. 47 § TrF). Ett fordon får heller inte parkeras så att det hindrar tillträde till andra fordron eller så att dessa inte kan föras från platsen. Inte heller får ett fordon stå med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering som anger var parkering får ske (3 kap. 49 § TrF).

Dock får en husvagn ta upp två parkeringsrutor/platser, men fortfarande i den mån att det inte stör annan trafik. Dessutom, om det är betalparkering, måste man betala för båda parkeringsrutorna och båda fordonen (både bil och släp).

Du nämner inte i frågan om det finns parkeringslinjer för parkeringen, men oavsett om sådana finns eller ej skulle jag säga att fordonet ändå räknas stå utanför uppställningsplatsen eftersom det sticker ut en bit på vägen. Dessutom skulle jag säga att, om du med väg menar en sådan väg där trafik rör sig, så är fordonet felaktigt parkerat med hänsyn till att det kan störa eller hindra övrig trafik eller till och med innebära risk för fara.

Värt att nämna är att det även kan finnas lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller ett visst område, varför det är värt att kolla upp vad som gäller i ditt specifika område (10 kap. 1 § TrF).

Sammanfattning och råd

Enligt min tolkning av relevanta rättsregler skulle jag säga att det inte är okej att parkera sin husvagn på den här platsen du anger, med hänvisning till att eftersom husvagnen står en bit ut på gatan/utanför parkeringen, kan det innebära fara för trafiken och/eller hindra den. Dessutom, om det finns en markering för parkeringsplatsen, är det förbjudet att parkera där endast på den grunden att man inte, med någon del av bilen, får stå utanför en sådan markering.

Du nämner inte i din fråga om det är du som har parkerat husvagnen eller om det är någon annan. Om det är du som har parkerat den, så skulle jag rekommendera dig att flytta husvagnen med risk för att få böter (1 § första stycket första punkten lagen om felparkeringsavgift). Om det är någon annan som har parkerat husvagnen, skulle jag rekommendera dig att be personen flytta på husvagnen och meddela dem att de riskerar att få böter.

Hoppas att du med detta fick svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar, 

Cornelia NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”