FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTKronofogdemyndigheten19/02/2018

Hur får man någon att betala tillbaka en skuld?

Mitt bolag har lånat ut 300k sek till ett annat bolag och har inte betalt tillbaka enligt avtalet. Det har nu gått 5 månader och ingen av dem som sitter i bolaget svarar på mail/sms/facebook.

Avtal med underskrift finns samt överföring via bank.

Vad kan jag göra för att gå vidare?


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det enklaste sättet att indriva skulden är att du kontaktar Kronofogden och ansöker om betalningsföreläggande (se 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). I det fall du gör detta, kommer personen att informeras av Kronofogden och få möjlighet att bestrida skulden. Bestrids inte skulden, blir skulden fastställd och Kronofogden börjar arbeta med att driva in den. Bestrids skulden (t.ex. med motiveringen att personen inte har lånat några pengar), kommer du att informeras om detta och tillfrågas om du vill ta ärendet vidare till domstol. I det fall du har ett skriftligt skuldebrev är det inte särskilt troligt att motparten väljer att bestrida skulden. Bestrider denne ändå skulden, bör du enkelt kunna uppfylla de beviskrav som åligger dig i en eventuell tvist.

I ansökan om betalningsföreläggande ska du bland annat specificera hur mycket pengar det rör sig om, samt grunden för kravet (det vill säga att din vän har lånat pengar). Mer information om betalningsföreläggande, liksom blankett för ansökan, hittar du på Kronofogdens hemsida.

Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare