Hur får man ett lån återbetealat när gäldenär vägrar betala tillbaks?

FRÅGA
Min son fick låna 200 000 kr, men vägrar nu att betala tillbaka dom, vad kan jag göra ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta vad du har för möjligheter att få ett lån till sin son återbetalat.

Du kan vända dig till kronofogden

Om lånet inte betalas tillbaks vid den avtalade tiden eller på anmodan kan du vända dig till kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande. Betalningsförelägganden regleras i lag (1990:746) om betalningsförelägganden (BFL). En förutsättning för att en ansökan ska beviljas är som sagt att skulden ska vara förfallen till betalning (2 § BFL). I ansökan som ska göras skriftligt ska du ange hur mycket pengar det rör sig om och grunden för kravet (9-10 §§ BFL). Du kan även få ränta på det utlånade beloppet, du ska då ange vilken ränta som begärs in ansökan (11 § BFL).

Om ansökan går igenom och din son delges den och inte bestrider den skriftligt kommer kronofogden att meddela utslag (42 § BFL). Utslag innebär att kronofogdens beslut kan verkställas, detta gör kronofogden som huvudregel självmant (45 § BFL). Om utslag meddelas kommer alltså kronofogde börja driva in skulden åt dig.

Möjligheterna att få en ansökan om betalningsföreläggande godkänd blir bättre om du har någon typ av bevis på att du lånat ut pengar till sin son. Du bör därför samla så mycket bevis som möjlig som kan styrka att du faktiskt lånat ut pengarna. Du kan läsa mer om att ansöka om betalningsföreläggande på kronofogdens hemsida.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (491)
2021-01-20 Utebliven återbetalning - vad kan jag göra?
2021-01-18 Jag har gett mitt barn en bil, kan Kronofogden utmäta den?
2021-01-18 Hur får jag bort någon annans lösa egendom från min fastighet?
2020-12-17 Hur får jag tillbaka pengar som lånats ut?

Alla besvarade frågor (88540)