Hur får man en dom verkställd?

2015-05-23 i Utmätning
FRÅGA
Hej,Jag har ett dom av tingsrätt att min före detta arbetsgivare ska betala mig min semesterersättning. Är det tingsrätt som ska ta pengarna från arbetsgivare och skicka till mig eller jag måste kontakta kronofågden för att få pengarna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En dom är en s.k. exekutionstitel, vilket framgår av 3 kap. 1 § 1 p. utsökningsbalken. Kronofogden kan verkställa domen utan särskilda villkor när den har vunnit laga kraft (se 3 kap. 3 § utsökningsbalken).

Tingsrätten kommer inte se till att arbetsgivaren betalar. Det du bör göra i första hand är att kontakta arbetsgivaren och uppmana denne att betala genom att hänvisa till domen. Om arbetsgivaren inte vill betala kan du gå med domen till Kronofogden för att få den verkställd. Kronofogden kan då se till att du får betalt i enlighet med domen genom att genomföra en utmätning av arbetsgivarens tillgångar.

Jag hoppas att det var svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänlig hälsning

Benjamin Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (443)
2020-07-01 Vad kan vi göra när Kronofogden utmätt egendom som inte är gäldenärens?
2020-06-29 Kan kronofogden utmäta en hyresrätt?
2020-06-25 Hur kan utmätning se ut som?
2020-06-18 Kan jag överlåta min bostadsrätt för att undvika att den utmäts?

Alla besvarade frågor (81688)