Hur får jag ut uppgifter på varför jag blev uppsagd?

FRÅGA
Hur får jag ut uppgifter på varför jag blev uppsagd.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din arbetsgivare är enligt lag skyldig att uppge de omständigheter som ligger till grund för din uppsägning om du begär det, vilket anges i 9 § Lag om anställningsskydd. Detta kan ske muntligen, eller skriftligen om du begär det. Denna skyldighet gäller dock inte vid provanställningar.

Det jag skulle rekommendera dig att göra är alltså att kontakta din arbetsgivare och be om dessa uppgifter skriftligen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Vanessa Hannah
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1684)
2021-01-25 Vad gäller enligt LAS när jag blivit uppsagd
2021-01-24 Har jag rätt till löneökning om jag är under uppsägning?
2021-01-23 Arbete hos annan arbetsgivare vid arbetsbefrielse
2021-01-22 Vad är konkurrerande verksamhet?

Alla besvarade frågor (88495)