Hur får jag ut mina pengar från handelsplattformen Tradospot?

FRÅGA
Hej har blivit lurad och fört över 16200 euro till Tradospot till något konto i Ungernkan jag få igen dom har alla melj till mäklarna kvitton på utlands betalningarom man har mastercard eller visa kan man få igen pengarna vad gäller när dom har fört över från person konto mäklarna svar ej på melj ser på min inloggning att det finns 12400 euro kan inte få ut dom
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga är din uppfattning att du blivit lurad att överföra en större summa pengar till handelsplattformen Tradospot. Exakt hur det eventuella bedrägeriet gått till är utifrån det du beskriver något oklart. Som jag förstår det har du däremot varit (eller är) medlem på Tradospot och du har haft kontakt med deras mäklare.

Tradospot är en handelsplattform vari det går att handla med valutor, råvaror, kryptovalutor och aktier. Handelsplattformen drivs av ett företag i Estland, men har kopplingar till "off shore"-företag på Marshall Islands. Företaget är inte licensierat av någon tillsynsmyndighet. På företagets hemsida varnas på flertalet ställen att det finns stora risker med att investera kapital och att man kan förlora allt man investerat.

Om du blivit utsatt för bedrägeri

Brottet bedrägeri stadgas i 9 kap. 1 § brottsbalken och det krävs att tre kriterier är uppfyllda; (1) vilseledande, (2) förmå någon till något genom vilseledande och (3) förmögenhetsöverföring. Förenklat innebär det att gärningsmannen ska ha lurat dig att göra något som orsakat dig en ekonomisk skada och skapat ekonomisk vinning för gärningsmannen. Så kan exempelvis vara fallet om det inte funnits något att investera i, utan gärningsmannen bara gett sken av att så varit fallet för att sedan behålla pengarna. Har du däremot investerat dina pengar i något av det som du kan handla på Tradospot är det inte ett bedrägeri, då har du snarare förlorat pengar för att marknaden gått ner.

Utifrån den information jag har av din fråga går det tyvärr inte att avgöra om du blivit utsatt för bedrägeri. Om du däremot anser att du blivit utsatt för ett bedrägeri är min rekommendation att du gör en polisanmälan mot företaget. Polisanmälan kan du göra genom att ringa 114 14 eller genom att besöka din lokala polisstation.

Om marknaden gått ner

Om du fört över pengar som investerats i valutor, råvaror eller annat som går att handla på Tradospot är det inte ett bedrägeri om värdeminskningen beror på att marknaden gått ner. Det du i sådana fall kan göra är att vänta på att marknaden vänder. Som jag tolkar din fråga har du överfört 16.200 EUR och kvar finns 12.400 EUR. De 3.800 EUR som "saknas" kan således vara en värdeminskning för att värdet av dina investeringar har minskat.

De återstående 12.400 EUR på ditt konto

Som jag förstår din fråga vill du ha tillbaka de 12.400 EUR du kan se att du har på ditt konto. Om så är fallet kan du lämna in en ansökan om återbetalning. Enligt Tradospots hemsida ska du logga in och hämta vad de benämner "withdrawal.pdf". Du ska fylla i informationen, skriva ut blanketten, underteckna den, scanna den och sända den per e-post till Tradospot. Se instruktioner på Tradospots hemsida.

Tradospot verkar dock ha flertalet krav för att du ska ha möjlighet att få återbetalt. Dels görs återbetalning endast till samma kort eller konto som du fört över från, dels återbetalas inte bonusar m.m. förrän efter ett visst antal affärstransaktioner utförts.

Om företagets mäklare inte besvarar dina frågor är min rekommendation att du fyller i blanketten enligt ovan och skickar in till Tradospot. Alternativt att du sänder den per post till företagets fysiska adress.

Ett sista alternativ om företaget inte svarar dig är att stämma företaget i domstol. Dock vill jag göra dig uppmärksam på att det kan bli kostsamt och möjligheterna till framgång tyvärr är små.

Kan du få tillbaka pengar om du betalt med VISA, Mastercard eller genom banköverföring?

I VISA och Mastercard finns det ofta ett köpskydd inkluderat. I regel gäller köpskyddet en utökad garanti eller om du inte fått en vara du betalt för. Inte för investeringar som fallit ut fel.

Om du blivit utsatt för bedrägeri finns det vissa möjligheter att få tillbaka pengar, om det skett en obehörig transaktion. Om du i det här fallet har fört över pengar genom att betala med ditt betalkort är utgångspunkten att det inte är en obehörig transaktion för vilken du kan få ersättning. För att en transaktion ska vara obehörig krävs det att det är någon annan som har gjort den (genom att använda ditt betalkort). Bestämmelserna är desamma vid banköverföring, för att du ska ha möjlighet att få tillbaka pengar krävs det att det är någon annan som obehörigt gjort överföringen från ditt konto.

För att göra gällande att det skett en obehörig transaktion är min rekommendation att du vänder dig till den bank som utfärdat ditt VISA eller Mastercard eller den bank som använts för överföringen och reklamerar transaktionen. Det är svårt utifrån den information du uppgivit att sia om huruvida du kommer att få tillbaka några pengar. Tyvärr finns i regel inte möjligheten om du själv aktivt valt att använda ditt kort eller själv valt att göra en banköverföring för att investera pengar.

Jag rekommenderar dig även att kontakta din bank och spärra eventuella betalkort du använt, för det fall att det faktiskt skett ett bedrägeri. Detta för att det inte ska debiteras mer pengar från ditt kort.

Sammanfattning och råd

Företaget du refererar till är ett utländskt företag, en handelsplattform för möjligheten att handla med valutor, kryptovalutor, råvaror m.m. Vid inläsning om företaget verkar det inte vara licensierat av någon tillsynsmyndighet och det varnas på flera ställen att det finns en risk att du förlorar allt du investerat.

Om det skett en värdeminskning på grund av att marknaden har gått ner kan du tyvärr inte göra något mer än att vänta och hoppas på att marknaden vänder. För att få ut de återstående pengarna kan du använda dig av de rutiner som beskrivs på Tradospots hemsida. Om företaget vägrar att återbetala dina pengar, antingen genom att de inte svarar eller genom att de hänvisar till sina villkor, kan du vända dig till domstol. Jag vill dock uppmärksamma dig på att det kan vara svårt att få rätt och att det kan bli kostsamt.

Möjligheten att få tillbaka pengar från VISA, Mastercard eller banköverföring finns främst för det fall att det skett en obehörig transaktion. För att transaktionen ska vara obehörig krävs i regel att det är någon annan som gjort transaktionen (och inte du själv). Om du anser att det skett en eller flera obehöriga transaktioner är min rekommendation att du vänder dig till din bank och reklamerar transaktionen. Jag rekommenderar dig även att spärra eventuella betalkort du använt, så ditt konto inte belastas mer.

Det finns även en möjlighet att du blivit utsatt för ett bedrägeri. Jag kan, mot bakgrund av den information du uppger, inte avgöra om det rent juridiskt föreligger ett bedrägeri. Om du däremot är av den uppfattningen är min rekommendation att du vänder dig till polisen och gör en polisanmälan. Det kan då vara en god idé att du delger polisen all information du har sparad (e-post-kontakt m.m.).

Då du beställt kompletterande telefonuppföljning kommer jag att ringa dig på onsdag, den 13 mars klockan 10.00, för en uppföljning. Vi kan då prata närmre om exakt vad som skett vid din kontakt med Tradospot och vilka möjligheter du har för att försöka få ut dina innestående pengar. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om tiden inte fungerar för dig är du varmt välkommen att dessförinnan återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se så bokar vi en annan tid.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (314)
2019-08-17 Kan man envarsgripa någon som plankar eller olovligen tar sig förbi spärrarna i tunnelbanan?
2019-08-05 Vilket straff kan jag få för att ha lurat personer på blocket?
2019-07-31 Kan man dömas till fängelse om man förfalskar rutavdrag?
2019-07-31 Betalat för tjänst men företaget slutar svara och levererar inte produkten

Alla besvarade frågor (72173)