Hur får jag ut min far från hans hus som jag fått i gåva?

2017-10-10 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Om jag ska få en fastighet genom gåvobrev av min far. Till träde ska ske om 8 månader. En jurist har komponerat ett gåvobrev, alla parter har skrivit på och allt är klart.Nu, 5 månader senare visar det sig att min far inte längre vill flytta och där igenom vill ångra gåvan. Det är 3månader kvar till att gåvan ska gå i laga kraft.Hur ska jag göra för att få ut honom?!Han är till åren men inte tillräckligt gammal för att tvinga in honom på hem. Tecken på demens gör det hela inte enklare.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Giltighet

En gåva av fastighet fullbordas skriftligen med samma formkrav som för köp (se kraven i 4 kap. 1 § jordabalken här). Om dessa formkrav är uppfyllt så är gåvobrevet så till vida giltigt.

Ogiltighet

Ett gåvobrev kan återtas på grund av alltför betungande omständigheter eller alltför långtgående konsekvenser för gåvogivaren (36 § avtalslagen se här). Fråga om en gåvas omfattning och innebörd tolkas vanligtvis till fördel för gåvogivaren eftersom det handlar om en ensidig utfästelse. Då det rör sig om din pappas hem som ges bort, torde detta kunna vara en sådan betungande omständighet som medför ogiltighet av ett avtal av nu nämnda slag.

Ett avtal kan dessutom ogiltigförklaras och återgå om det skrivits under påverkan av en psykisk störning såsom demens, se här för specificerad lag och 31 § avtalslagen. Om din far varit dement under påskriften av gåvobrevet, presumeras du ha vetat eller anses borde ha vetat att han varit dement eftersom du är hans son.

Tips

Du kan åberopa giltigheten av gåvobrevet i domstol om det uppfyller formkravet ovan och hävda att din far var frisk under påskrivning av avtalet om han nu varit det.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (355)
2021-07-22 Hur ska min dotters avtal tolkas? Och hur gör vi för att komma ur det?
2021-07-20 Hur återkallas en fullmakt?
2021-07-01 Kan en arbetsgivare tvinga sina medarbetare att skriva på en avsiktsförklaring?
2021-05-13 Konsekvensen av att arbeta som student fastän man inte är student

Alla besvarade frågor (94327)