Hur får jag ut lön av arbetsgivare som inte är kontaktbar?

2020-09-08 i Fordringar
FRÅGA
Hej,Jag har jobbat på en städfirma. Pga oseriöst arbetsgivare, som fick man alltid jaga för att få arbetsschema, lönespec, anställningsavtal, har jag avslutad min anställning den 20:e augusti. Ägare har lovat att betala mig lönen i slutet av v36, men jag har inte fått något.Nu går det inte att kontakta de längre - de har blockerat mig och svarar inte på mina sms.Jag saknar lön för de sista 2 månader, och lönespec för dem sista 3 månader.Jag är ny i Sverige och visste ingenting om facket, så därför har jag inte varit med med någon. Och nu kan de inte hjälpa mig.Det är inte jättestora pengar, men för mig det är mycket.Och jag kan inte anlita jurist, eftersom det kostar för mycket.Kan ni hjälpa mig?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Du har inte fått din lön av din föregående arbetsgivare. Detta innebär att du har en fordran gentemot arbetsgivaren. Det enklaste sättet att indriva denna skuld, förutsatt att du och din arbetsgivare inte kan lösa det utan rättsliga förfaranden, är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Denna ansökan kan du enkelt genomföra själv. Förfarandet regleras i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH).

Hur ansöker jag om betalningsföreläggande?

Som ovan nämnt görs en ansökan om betalningsföreläggande hos myndigheten Kronofogden. En ansökan kostar 300 kr. Observera att du har rätt att begära ersättning för ansökningsavgiften (17 § LBH). Vidare i ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för detta (10 § LBH). Förenklat innebär detta att du i din ansökan ska ange vilken specifik summa du begär av din arbetsgivare samt skälen som du bygger ditt anspråk på.

Vad händer efter att jag har skickat in min ansökan?

När Kronofogden får in en ansökan om betalningsföreläggande kontaktar myndigheten motparten, i detta fall din arbetsgivare, och ber denne att avlägga sin inställning till kravet som anförts i ansökan. Detta resulterar i något av de tre följande utfallen:

1. Arbetsgivaren väljer att betala i enlighet med din ansökan.

I det fallet kommer du få den begärda ersättningen och betalningsföreläggandet kommer vara slutfört.

2. Arbetsgivaren bestrider din ansökan inom den angivna svarstiden (31 § LBH).

Om arbetsgivaren bestrider kravet kan Kronofogden inte längre hantera ärendet. För vidare handläggning måste ärendet överlämnas till tingsrätten (33 § LBH). Detta innebär att det hålls en rättegång där du ska framställa bevis för ditt yrkande. I det fall du förlorar rättegången innebär detta att du inte kommer att få ditt krav samt att du kommer att få stå för både dina och motpartens rättegångskostnader (se Rättegångsbalkens bestämmelser).

3. Arbetsgivaren bestrider inte ansökan i tid eller medger inte någon inställning (42 § LBH).

I detta scenariot kommer Kronofogden meddela utslag i enlighet med ditt yrkande. Det innebär att det finns en fastställd betalningsskyldighet. I det fall arbetsgivaren därefter inte betalar den fastställda summan kan Kronofogden bland utföra en utmätning.

Vad innebär detta för dig?

Sammanfattningsvis innebär ovanstående att du kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden för att få ut din ersättning. Beroende på motpartens, det vill säga arbetsgivarens, inställning till yrkandet kan förfarandet ta lite olika vägar. Det mest långtgående scenariot är att frågan behöver prövas i domstol, vilket givetvis kan bli en utdragen och kostsam process. Därför är mitt råd till dig att återigen kontakta din arbetsgivare för att lösa fråga på så vis innan en ansökan skickas till Kronofogden.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?