Hur får jag tillbaka pengar jag lånat ut efter muntligt avtal?

2019-07-26 i Skuld
FRÅGA
hej! jag har lånat ut ett stort belopp till min bror utan att skriva något skuldebrev! jag har överfört pengerna via bank och jag har skrivit lån som meddelande! det var munligt avtal att betala mina pengar inom 3 månder som har gått! vad kan jag göra för att få mina pengarna tillbaka! han säger jag har ingen pengar och göra vad du vill! han har ett företag
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt sådant (t.ex. ett skuldebrev). Däremot är skriftlighet att föredra ur bevissynpunkt. Eftersom du påstår att det finns ett muntligt avtal om ett lån är det du som har bevisbördan för att ni avtalat om lånet.

Kan den du lånat ut pengar till inte betala till dig och det heller inte är aktuellt att avtala om någon form av avbetalning kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande enligt lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. En ansökan om betalningsföreläggande får göras för att få låntagaren att betala en penningskuld som är förfallen till betalning om förlikning är tillåten i saken (2 §).

Ansökan om betalningsföreläggande ska göras skriftligen till Kronofogdemyndigheten (9 §). I ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för det (10 §). Det betyder att du ska skriva vad du begär och varför du begär det. Du ska även ange skuldens belopp, förfallodagen och eventuell ränta du begär (11 §). På Kronofogdemyndighetens hemsida finns väl förklarat hur du fyller i en ansökan om ett betalningsföreläggande. Att ansöka kostar 300 kronor.

Om din bror efter kontakt vänder sig till Kronofogden och anför att det inte finns något lån er emellan kommer Kronofogden att kontakta dig med förfrågan om du vill gå till domstol med ärendet. I sådana fall blir du i domstol tvungen att bevisa att det finns ett muntligt avtal er emellan. Det är tyvärr ofta svårt att visa vad som sagts muntligen.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (406)
2019-12-08 Kan det utgöra bedrägeri om man lånat ut pengar till någon som gör sig oanträffbar efter utbetalning?
2019-12-08 Skulder, gåvor, förfallotid m.m.
2019-12-08 Vem reklamerar jag fakturor mot?
2019-12-08 Underhållsskyldig i USA - Kan jag tvingas betala?

Alla besvarade frågor (75542)