Hur får jag svenskt medborgarskap?

2019-07-28 i Migrationsrätt
FRÅGA
Om jag träffar en amerikan och vi vill gifta oss och han vill bli svensk medborgare vad krävs av oss båda för att han ska bli det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Han kommer i så fall kunna bli svensk medborgare genom naturalisation, dvs. anmälan. För det krävs att han 1) kan styrka sin identitet, 2) fyllt arton år, 3) har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige, 4) har hemvist i Sverige sedan minst fem år och 5) haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt (11 § lag om svenskt medborgarskap).

Ett hederligt levnadssätt innebär att personen behöver leva lagligt och inte begå brott.

För att kunna bo i Sverige i fem år behöver han ha ett permanent uppehållstillstånd (vilket i sig är ett krav för medborgarskap). Uppehållstillstånd kan fås genom olika sätt. Gemensamt för de alla är att de sker genom ansökan hos Migrationsverket. Mest relevant för er är nog att han skulle få uppehållstillstånd genom anknytning. Via dig.

För det krävs antingen att han är make eller sambo till dig eller att ni har för avsikt att ingå äktenskap (5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen). Dessutom krävs av dig att du kan försörja dig och har en bostad av tillräcklig storlek och kvalitet för dig och honom (5 kap. 3 b § utlänningslagen). Bostadskravet är inte särskilt högt ställt. Ni kan dela på ett rum med kokvrå. Boendeformen kan vara bostadsrätt, äganderätt och hyresrätt i första eller andra-hand men inte inneboende.

Om han söker uppehållstillstånd genom grunden "avsikt att ingå äktenskap" finns det ett krav att ert förhållande ska framstå som seriöst. Det innebär att Migrationsverket kommer göra en undersökning om ert förhållande. Det är därför i regel lättare att söka uppehållstillstånd genom anknytning till en person man redan är gift med.

En ansökan om uppehållstillstånd görs hos Migrationsverket och behöver göras innan han kommer till Sverige. Dvs. behöver göras från utlandet.

Sammanfattningsvis kan sägas att han först behöver få ett permanent uppehållstillstånd, att han därefter behöver leva minst fem år i Sverige och då kan ansöka om svenskt medborgarskap.

Här kan du läsa mer om att ansöka om uppehållstillstånd.

Här kan du läsa mer om att ansöka om svenskt medborgarskap.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll