hur får jag skadestånd om åklagaren lägger ned förundersökningen?

FRÅGA
Hej!Jag hittade ett par ljus till min bil på Facebook till ett bra pris som jag köpte. Efter betalning så hörde jag inte av personen. Jag gjorde en anmälan till polisen som lades ner efter bara några dagar. I anmälan står det: " [Den misstänkte] är åtalad, kommer att åtalas eller strafföreläggas för annan brottslighet. Den påföljd (straff) som då kommer att bestämmas är tillräcklig för att omfatta också den nu aktuella brottsligheten. Samhällets eller enskildas intressen hindrar inte en åtalsunderlåtelse."Jag ringde in till polisen och frågade om det finns möjlighet att få tillbaka pengarna vilket hon sa att det var möjligt. Men har inte hört något på ett tag nu. För lite mer info så kan jag säga att jag skickade pengarna till denna person med en banköverföring vilket polisen på 114 14 sa kunde hjälpa. Anmälan gjordes i Juli. Det jag undrar är om det är möjligt att få mina pengar igen och vad jag ska göra nu? Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förundersökningsbegränsning

Det som har hänt är att polisen har förundersökningsbegränsat utredningen, vilket händer när den misstänkte redan är misstänkt för brott vars straffvärde inte kommer påverkas av hen skulle bli dömd för även detta brott. Det är som du säger att åklagaren får besluta om att en förundersökning ska läggas ned i dessa fall, om något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts (23 kap. 4a§ rättegångsbalken). Det låter förvisso konstigt att detta har skett, då ditt enskilda intresse för din rätt till skadestånd åsidosätts. Om åtal väcks i tingsrätt för detta brott, kan du begära skadestånd via brottmålsrättegången, och då brukar inte åklagaren lägga ned förundersökningen. Förarbetena till lagen säger att målsägandes intresse att få underlag till en skadeståndstalan, utgör skäl att fullfölja ett åtal. Men om din skada inte är av väsentlig betydelse, kanske om det inte rörde så mycket pengar, får åklagaren ändå lägga ned enligt ovan grund.

Hur du kan få dina pengar

Vanligtvis kan du begära skadestånd via brottmålsrättegången och då brukar åklagaren föra målsägandes talan. Men då detta inte kommer ske i ditt fall på grund av förundersökningsbegränsningen, kan du istället begära skadestånd civilrättsligt i ett tvistemål. Det innebär att du stämmer den misstänkte i ett tvistemål istället och använder polisens utredning som underlag för din talan. Skadan du lidit är en ren förmögenhetsskada, alltså att du inte fått betalning för något du borde fått. Detta har du rätt att få ersättning för om skadan vållats dig genom brott (2 kap. 2§ skadeståndslagen). Det krävs alltså inte en brottmålsrättegång för att bevisa att den andra personen begått ett brott, utan domstolen godtar polisens utredning och förundersökningsbegränsningsbeslut som tillräcklig bevisning. Du ansöker om stämning hos den tingsrätt där din motpart är folkbokförd, läs mer om rätt tingsrätt här.

Du har rätt att begära överprövning av åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen, och det finns ingen specifik tidsfrist inom vilken du måste göra detta. Du kan då skicka en skriftlig begäran om överprövning via e-post till Åklagarmyndigheten som fattade beslutet. Du bör då inkludera grunden för att du anser att förundersökningen ska fortgå och leda till åtal, exempelvis på grund av ditt skadeståndskrav. Du kan läsa mer om överprövning på Åklagarmyndighetens hemsida.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (189)
2021-04-30 Skadestånd vid misshandel
2021-04-26 Skadeståndsbelopp för olaga hot, mm.
2021-03-31 Ersättning för olaga hot
2021-03-27 Rätt till ersättning vid misshandel

Alla besvarade frågor (92309)