Hur får jag reda på vem som upprättar bouppteckningen?

FRÅGA
Jag bor utomlands och har aldrig haft kontakt med min far. Vet dock att han har ett barn till och är ogift. Mitt enda sätt att få veta om han avlider är att ringa Skatteverket och kolla med jämna mellanrum (han är nu 81 så tiden tickar på). Finns det någon tidsgräns inom vilken jag behöver ge mig tillkänna för att få ut min del av arvet? Hur får jag reda på vem som gör bouppteckningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer främst att utgå från ärvdabalkens (ÄB) regler i mitt svar nedan.

Finns det någon tidsgräns inom vilken du behöver ge dig tillkänna för att få din del av arvet?

Svaret på denna fråga är ja, det kan dock skilja sig något hur lång tidsgränsen är beroende på situation.

Alla dödsbodelägare, så som barn till den avlidne, ska få en kallelse till förrättningen av bouppteckningen, ÄB 20 kap 2 §. Om du bor på för bouppteckningsmannen okänd ort och därför inte får en kallelse ska Skatteverket kungöra ditt arv i Post- och Inrikes Tidningar. Därefter har du fem år på dig att göra din rätt till arvet gällande, ÄB 16 kap 1 §. Om du inte bor på okänd ort och därmed får en kallelse har du som huvudregel tio år på dig att göra din rätt gällande, ÄB 16 kap 4 §. Skatteverket kan emellertid förelägga dig att göra din rätt gällande och då har du sex månader på dig att göra detta, ÄB 16 kap 5 §.

Hur kan du få reda på vem som gör bouppteckningen?

Den person som bäst känner till dödsboet utses till bouppgivare. Denne ska utreda dödsboet samt upprätta en bouppteckning, ÄB 20 kap 6 §. Om dödsbodelägarna inte kan komma överens kan en boutredningsman tillsättas av tingsrätten för att göra det istället. Den som handhar dödsboet ska utse två förrättningsmän som i samband med förrättningen av bouppteckningen intygar att bouppteckningen är rätt och riktig, ÄB 20 kap 2 §.

För att ta reda på vem som upprättar bouppteckningen och vem som utses till förrättningsman är det en god idé att antingen själv vara involverad i processen, vilket du som arvinge tillika dödsbodelägare har möjlighet att vara. Ett annat alternativ är att ta kontakt med någon annan dödsbodelägare, exempelvis din fars andra barn, och helt enkelt fråga. När bouppteckningen väl är gjord ska den registreras hos Skatteverket och därmed finns ett ytterligare sätt att ta reda på vem som gjort bouppteckningen genom att i efterhand kontakta Skatteverket, ÄB 20 kap 9 §.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1062)
2021-03-31 Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?
2021-03-31 Kan man sälja värdepapper och avsluta konton innan bouppteckningen har registrerats?
2021-03-30 Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?
2021-03-30 Kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (91130)