Hur får jag mina pengar när hyresgästen vägrar betala?

FRÅGA
Jag hyr ut en bostadsrätt där hyresgästen har skrivit på kontrakt, bott 1 månad och slutar sedan betala hyra på grund av att denne hävdar att det inte är skälig hyra. Personen har heller inte betalat depositionen som enligt kontraktet ska tillkomma med första månadshyran. Enligt hyresgästen har denne varit i kontakt med hyresnämnden och säger att det pågår en utredning angående oskälig hyra och kommer inte att betala hyra innan denna utredningen är klar. Jag har kontrakt hyresnämnden och det finns ingen pågående utredning från hyresgästen samt att dem inte rör frågor som berör bostadsrättsärenden. Jag har nu sagt upp hyresgästen och denne kommer inte att betala några hyror vare sig den utomstående hyran/depositionen eller de 2 följande som han får bo kvar enligt kontraktet. Vill tillägga att flertalet instanser anser att hyran är skälig. Hur går jag vidare för att få mina pengar personen i fråga är skyldig mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur ska du göra för att få dina pengar?
Det verkar onekligen som att personen inte vill samarbeta med dig och då finns framförallt tre alternativ för dig.

1. Anlita en jurist som skriver ett betalningskrav till personen med en påminnelse om att detta annars tas upp i tingsrätten, ibland är detta det enda som behövs.

2. Vänd dig till Kronofogden och ansök om ett betalningsföreläggande. Om personen inte bestrider betalningsföreläggandet kommer kronofogden kunna utmäta egendom för din fordran. Om personen bestrider betalningsföreläggandet har du däremot fyra veckor på dig att begära att ärendet överlämnas till tingsrätten. Om du inte lämnar över ärendet till tingsrätten inom angiven tidsfrist kommer din fordran att förfalla, se 33 & 34 §§ lagen om betalningsföreläggande och handräckning.

3.Du kan även vända dig direkt till tingsrätten och ansöka om stämning. Det är mycket du bör tänka på vid en stämningsansökan, men det är framförallt viktigt att komma ihåg att tingsrätten inte har någon utredningsskyldighet vid sådana här mål, tingsrätten bedömer endast det material som inkommer från parterna, se här " target="_blank">35 kapitlet 6 § rättegångsbalken. Vill du ha ytterligare hjälp kan du boka tid med en jurist här.

Vänliga hälsningar

Alicia Abreu
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (340)
2019-03-21 Vad gör jag när jag blivit utsatt för kreditkortsbedrägeri?
2019-03-10 Rätt att få pengar tillbaka vid felbetalning
2019-02-27 Condictio indebiti- Lön utbetalad under tjänstledighet
2019-02-26 Betalning av misstag - condictio indebiti

Alla besvarade frågor (66943)