Hur får jag in ett skadestånd efter meddelad dom?

FRÅGA
Vem driver in skadeståndet?Om jag via en lagakraftvunnen dom tilldömts skadestånd p.g.a att ett bedrägeri gentemot mig begåtts hur får jag då tillgång till detta skadestånd? Ska jag själv driva in det via kfm? Eller?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En dom ger en exekutionstitel som sedan kan användas av Kronofogden för att driva in pengar. Indrivning av pengarna regleras främst i Utsökningsbalken och utsökningsförordningen, men i ditt fall är även förordningen om underrättelse av dom i vissa brottmål m.m. relevant.

När domen har vunnit laga kraft så kommer en kopia av domen samt ett lagakraftbevis sändas till Kronofogdemyndigheten automatiskt (25 a § förordning om underrättelse av dom i vissa brottmål m.m.).

Eftersom en regel finns i förordningen om att målet ska skickas in till Kronofogdemyndigheten av domstolen så kommer du inte själv behöva skicka in något (2 kap. 2 § 5 st utsökningsbalken).

När domen har översänts till Kronofogdemyndigheten enligt 25 a § förordningen om underrättelse av dom i vissa brottmål, så kommer Kronofogdemyndigheten att kontakta dig för besked om du vill ansöka om verkställighet, och sedan hjälpa dig med denna ansökan (2 kap. 3 § utsökningsförordningen).

Du behöver alltså inte skicka in något själv utan kan vänta tills domen vinner laga kraft. Då ska Kronofogden kontakta dig.

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (396)
2019-07-15 Flytta annans egendom från din tomt - Vanlig handräckning
2019-07-13 Driva in lån
2019-06-30 Vad kan jag göra om min hyresgäst vägrar flytta ut?
2019-06-30 Utmätning av ersättning

Alla besvarade frågor (71135)