FrågaOFFENTLIG RÄTT02/05/2020

Hur får jag grundlagsskydd för min webbsända TV-kanal?

Hej! Jag är intresserad av att starta en webbsänd TV-kanal och funderar kring vilka lagrum och regelverk som jag måste anpassa mig efter för att kunna starta upp? Kan kanalen skyddas av grundlagskyddet och hur?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga vill du att din webbsända TV-kanal ska omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen, YGL. Det är egentligen inget krav för att få starta en egen webbsändning men kan vara bra då du har ett starkare skydd gällande din yttrandefrihet. Vad gäller skyddet så fungerar det så att brottsbalkens regler inte tillämpas gällande yttrandefrihetsbrott utan endast YGL:s regler.

För att få grundlagsskydd krävs det att du ansöker om utgivningsbevis (1 kap. 4 § YGL). Detta görs till Myndigheten för press, radio och TV. Det är enkelt att ansöka om det på deras hemsida.

Andra lagar som det är bra att ha koll på är upphovsrättslagen. De verk som omfattas av lagen är konstnärliga och litterära verk vilket ä bland annat scenisk konst, film, bilder, texter samt datorprogram (1 kap. 1 § URL). En bra tumregel är därför att alltid fråga upphovsmannen om lov innan du sänder något som inte är ditt eget material via din kanal. Detta eftersom det är olagligt att utan tillstånd överföra någon annans verk till allmänheten, vilket du gör om du skulle visa det via din webbsända TV-kanal (1 kap. 2 § URL).

Sammanfattningsvis skulle jag därför råda dig att ansöka om utgivningsbevis och hålla koll på upphovsrättslagen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image