Hur får jag före detta maken att betala underhållsbidrag?

2017-12-21 i Underhåll
FRÅGA
Hur gör jag för att få min ex make till att betala försörjningsstöd ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur du kan få din före detta make att betala underhållsbidrag antingen till dig eller ert eventuella gemensamma barn.

Underhållsstöd för barn

Enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken (FB) ska föräldrar svara för underhåll åt sitt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst till dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. I kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga.

7 kap. 2 § FB stadgar att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern

1. inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller

2. har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.

Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal.

Underhåll till före detta make

Enligt 6 kap. 7 § äktenskapsbalken svarar varje make efter äktenskapsskillnad för sin egen försörjning. Men om den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångstid, har den maken rätt att få underhållsbidrag av den andra maken efter vad som är skäligt med hänsyn till denna makes förmåga och övriga omständigheter.

Har den ena maken svårigheter att försörja sig själv sedan ett långvarigt äktenskap har upplösts eller finns det andra synnerliga skäl, har den maken rätt till underhållsbidrag av den andra maken för längre tid än som anges ovan. Vid prövning av den rätten ska hänsyn tas till om den ena maken behöver bidrag för att skaffa sig pensionsskydd.

Beroende på vad för sorts underhåll du har i åtanke har du alltså olika stor rätt till detta. Om det gäller underhåll till barn och kriterierna för detta är uppfyllda ska din före detta make betala det. Ni bör ha ett avtal eller en dom på detta så att det framgår mer exakt vad han ska betala etc. Om det gäller underhåll till dig krävs det dock mer för att du ska ha rätt till detta. I första hand är detta är något du behöver prata med din före detta make om. Då jag antar att du redan har försökt prata med honom om detta eftersom du vänder dig till oss, så är mitt bästa tips att ta hjälp av en jurist. Våra jurister på Lawline kan boka ett möte med dig och din make för att berätta vad hans skyldigheter är. Alternativt kan de ringa honom eller liknande. Juristerna kan även hjälpa er med ett avtal eller att gå till rätten för att få en dom på vad underhållsbidraget ska vara, om ni inte redan har gjort det. Vill du att jag kontaktar en jurist så att vi kan hjälpa dig vidare med detta?

Om du skulle vilja ha ytterligare hjälp av en jurist som kan hjälpa dig mer praktiskt vidare med detta kan du höra av dig till mig på sanna.wetterin@lawline.se så återkommer jag med information om konsultation med vår juristbyrå.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Sanna Wetterin

Sanna Wetterin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1100)
2021-11-30 Hur länge är vårdnadshavare underhållsskyldiga gentemot sina barn?
2021-11-26 Underhåll vid stor ekonomisk skillnad mellan föräldrarna
2021-11-19 När har man rätt till underhåll från den andra föräldern?
2021-11-12 Kan min make betala underhåll efter skilsmässa om jag är sjukskriven?

Alla besvarade frågor (97479)