FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/07/2018

Hur får jag ett kontaktförbud?

Hej! Jag har en fråga om person med psykisk sjukdom som förstör livet för syskon. Genom hot och förföljelse och tidigare också fysisk misshandel har han hållit familjen i stenhårt grepp i årtionden. Nu förföljer han 2 systrar genom att förtala, hota och ljuga på deras arbetsplatser. Skickar mail till cheferna och säger att systrarna är olämpliga för sina arbeten. Beskyller dem för de mest absurda saker osv. Båda systrarna har dock förtroende från sina chefer men då fortsätter han med att smutskasta deras arbeten genom tidningsskriverier om påhittade oegentligheter gällande deras arbetsplatser. Detta gör ohållbar. Mannen i fråga har flera domar mot sig bl a har han och har haft åtskilliga besöksförbud till egna barn, tidigare vänner och också andra människor. Han har hotat sina barns kuratorer mm. Nu försöker han övertala den snart 93 åriga modern att överlåta sitt hus till honom (och inte till systrarna) med de mest galna förklaringarna om varför. Modern orkar inte.Han förstör och utövar grov psyksikmisshandel men går inte atr stoppa. Han hittarnya vägar.Han terroriserar den ena systern och när hon ringer polis har han redan ringt dem för att varna att snart ringer hans galna syster. Ibland har polisen trott honom. Han är extremt välutbildad och kan "föra sig" men blir någon helt annat sedan. En syster I Sverige och en syster I Finland. Finlands systern har fått utverkat kontaktförbud men hur gör systern i sverige?? Han bori Finland.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring hur man kan gå tillväga för att få kontaktförbud och vilka förutsättningar som krävs för att få kontaktförbud.

Frågor om kontaktförbud regleras i lagen om kontaktförbud.

Vad innebär kontaktförbud?
Ett kontaktförbud innebär att någon som hotar eller trakasserar dig förbjuds att besöka och kontakta dig. Kontaktförbud beviljas om det finns en klar och konkret risk för att en person trakasserar, förföljer eller begår brott mot en person. Syftet med kontaktförbudet är att undvika situationer som kan bli farliga. Den som får kontaktförbud får inte besöka, ringa eller på andra sätt kontakta den person som förbudet gäller mot.
(1 § lagen om kontaktförbud).

Hur gör jag för att få kontaktförbud och hur går prövningen till?
För att kunna beviljas ett kontaktförbud ska du kontakta din lokala polis eller åklagarmyndighet. Åklagaren är den som fattar beslutet om kontaktförbud. I dessa fall ska åklagaren göra en riskbedömning i det enskilda fallet om risk för framtida brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier. Varje beslut om kontaktförbud ska föregås av en så kallad proportionalitetsbedömning, vilket innebär att skälen för ett förbud ska vägas mot de konsekvenser det innebär för den person som förbudet är tänkt att gälla mot. Några av de frågor som åklagaren ska ta hänsyn till vid riskbedömningen är om det finns tidigare brott mot den person som förbudet ska skydda, om det finns tidigare brott mot någon annan och om det pågår en brottsutredning mot den person som förbudet är avsett för.
(7 § lagen om kontaktförbud).

Prövningen av frågor om kontaktförbud ankommer på åklagaren på den ort där förbudet helt eller huvudsakligen ska gälla eller där den mot vilken förbudet avses gälla har sin hemvist eller mera varaktigt uppehåller sig. Alltså kan frågan prövas av såväl svensk som finsk åklagare (om det är så att den person vilket kontaktförbudet ska gälla mot har sin hemvist eller varaktigt uppehåller sig i Finland).
(8 § lagen om kontaktförbud).

Sammanfattningsvis skulle jag rekommendera den systern som bor i Sverige att kontakta sin närmsta polis gällande frågan om kontaktförbud.

Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo