Hur ett testamente skrivs

2020-01-11 i Testamente
FRÅGA
Hur skriver man en testament vilken blankett behövs?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring testamente finns i 10 kap ärvdabalken (ÄB).

Ingen särskilt blankett behövs

Det krävs ingen särskild blankett för att skriva ett testamente. Så länge vissa formkrav är uppfyllda kan du utforma det som du vill. Formkraven beskrivs nedan:

Formkrav för ett giltigt testamente

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att (10 kap 1 § ÄB):

- Testamentet är skriftligt och ger uttryck för hur kvarlåtenskapen ska fördelas

- Testamentet skrivs i närvaro av två vittnen som båda är över 15 år och inte står som arvtagare eller är släkt med den som skriver testamentet

- Det finns en underskrift av den som skriver testamentet

- Vittnena skriver under testamentet och vet också om att det är ett testamente de skriver under (de behöver däremot inte veta vad som står i testamentet)

Du kan få hjälp av Lawline

Om du ändå vill ha hjälp med att skriva testamentet rekomenderar jag dit att boka tid med någon av våra jurister, klicka HÄR för att göra detta.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll