Hur enskild egendom blir samboegendom

2016-08-18 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag fick en bostadsrätt i gåva av mina föräldrar där det i gåvobrevet stipulerades att all som träder i dess ställe, avkastningen och själva bostadsrätten skulle vara min enskilda egendom. Jag blev sedermera tillsammans med min nuvarande flickvän och jag sålde bostadsrätten samt köpte en ny och flyttade in i bostadsrätten med min flickvän. Nu har vi skaffat barn och jag har därför köpt ännu en större bostadsrätt. Min fråga är eftersom vi har barn tillsammans och vad jag kan läsa mig till är allt enskild egendom och därför inte ska ingå i en bodelning, hur upphäver jag förordnandet om enskild egendom om jag har gåvogivarens samtycke till det för att skydda min sambo och mitt barn om vårt förhållande går i kras? Dvs jag vill ju inte att min sambo ska gå lottlös om vi separerar då hon är mor till mitt barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt sambolagen (SL) görs en uppdelning av sambors egendomen så att gemensamma bostad och bohag ingår i samboegendom däremot inte enskild egendom, 3-4 § SL.

När det gäller just den gemensamma bostaden som är den ena sambons enskilda egendom så finns det en specialregel som ger visst skydd åt den andra sambon. Regeln finns i 22 § SL och stadgar att vid en separation och bodelning har den andra sambon rätt att överta och köpa ut bostaden om denne bäst behöver den. En sådan rätt finns särskilt när samborna har gemensamma barn såsom i ert fall. Detta skydd är förvisso inte lika starkt som att kunna dela bostaden på hälften i lika lotter.

För att göra så att din sambo har rätt till hälften av bostaden finns det ett annat alternativ. Med tanke på att du har gåvogivarens samtycke kan gåvogivaren skriver ett nytt gåvobrev som ersätter det gamla och säger att bostadsrätten och allt som har trätt i dess ställe inte längre är enskild egendom. Då blir bostadsrätten samboegendom i och med att den är er gemensamma bostad som förvärvats för gemensam användning.

Lawline har en avtalstjänst som kan vara till er hjälp att upprätta ett juridiskt korrekt gåvobrev. På denna länk hittar du mer information om tjänsten.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?