Hur egendom fördelas efter makars bortgång

Hur delas våra pengar efter min eller makens bortgång ?

Han har 2 barn som tidigare, jag har 3 barn som tidigare, inga gemensamma barn.

Min sparkapital 750 000 kronor, hans sparkapital 60 000 kronor.

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv och vad som händer när ena maken i ett äktenskap går bort finns i Ärvdabalken respektive Äktenskapsbalken. Ärvdabalken hittar du här och Äktenskapsbalken hittar du här.

När ena maken i ett äktenskap dör så upplöses äktenskapet rent juridiskt, enligt Äktenskapsbalkens 1 kap. 5§. När ett äktenskap upplöses så ska en bodelning ske där din och din makes egendom delas upp mellan er. Det framgår av Äktenskapsbalkens 9 kap. 1§ 1 stycket.

I bodelningen ska din och din makes giftorättsgods ingå, enligt Äktenskapsbalkens 10 kap. 1§. All er egendom är giftorättsgods såvida den inte är enskild egendom. Ert sparkapital kan bli enskild egendom om det t.ex. i ett äktenskapsförord står att sparkapitalet ska vara din eller din makes enskilda egendom, eller om någon av er fått pengarna i gåva eller arv med villkoret att de ska vara din eller din makes enskilda. Detta framgår av Äktenskapsbalkens 7 kap. 1§ och .

Hur era sparkapital delas efter din eller din makes bortgång beror alltså på om era pengar är er enskilda egendom eller inte. Nedan svarar jag först på hur era pengar delas om de är er enskilda egendom och sedan hur de delas om de är giftorättsgods.

Om ert sparkapital är er enskilda egendom

Om ditt respektive din mans sparkapital är er enskilda egendom kommer pengarna inte att ingå i er bodelning och delas upp mellan er. Efter bodelningen får du alltså behålla dina 750 000 kr och din man behåller sina 60 000 kr.

Enligt Ärvdabalkens 2 kap. 1§ har dina tre barn rätt att ärva dig när du går bort, de ärver då lika stor del om inget annat framgår av testamente eller liknande. Eftersom din make inte är far till dina barn så har barnen rätt att få ut arvet efter dig med en gång. Det framgår av Ärvdabalkens 3 kap. 1§ 1 stycket. Dina barn kommer alltså att dela lika på dina 750 000 kr, dvs. de ärver 250 000 kr vardera när du går bort.

Samma sak gäller om din make går bort. Eftersom du inte är mor till hans två barn så har hans barn rätt att få ut arvet efter honom direkt. De ärver som utgångspunkt lika stor del av hans 60 000 kr, vilket innebär att din makes barn ärver 30 000 kr vardera.

Om ert sparkapital är giftorättsgods

Om ditt respektive din mans sparkapital inte är er enskilda egendom så är det giftorättsgods och kommer därmed att ingå i bodelningen.

Enligt Äktenskapsbalkens 11 kap. 1§ och räknas vid bodelningen först ur hur mycket egendom du respektive din make har. Sedan görs avdrag för era respektive skulder. När era skulder räknats av så räknas värdet av er respektive egendom ihop och delas lika mellan er.

Detta innebär alltså att bland annat ditt och din makes sparkapital läggs ihop och delas lika mellan er. 750 000 + 60 000 = 810 000 kr. 810 000/2 = 405 000 kr. Efter bodelningen kommer alltså du och din make att ha 405 000 kr vardera.

Arvet efter dig och din man fördelas mellan era barn enligt samma regler i Ärvdabalken som jag nämnt ovan. Om du går bort har dina barn rätt att få ut arvet efter dig direkt. Dina tre barn delar som utgångspunkt lika på din egendom, dvs. dina 405 000 kr. 405 000/3 = 135 000 kr. Dina barn ärver i detta fallet alltså 135 000 kr vardera.

Om din make går bort har även hans barn rätt att få ut arvet efter honom direkt och ska som utgångspunkt dela lika på hans egendom, dvs. hans 405 000 kr. 405 000/2 = 202 500 kr. Din makes barn ärver alltså i detta fallet 202 500 kr vardera.

Hoppas att detta var svar på din fråga! Om du eller din man har fler frågor angående vad som kommer att hända med ert arv är ni välkomna att vända er till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia SikströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”