Hur driver jag in min förfallna fordran på ett företag?

FRÅGA
Ett företag är skyldig mig drygt 100 000 kr plus ränta och jag har skuldbrev från de som visar sig att det skulle vara betald oktober 2018, jag har polisanmäld fallet och det måste man väntar länge till undersökning nu undrar jag vart jag skulle vända mig för att få tillbaka mina pengar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det enklaste sättet för dig att få betalt borde vara att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. När man ansöker om betalningsföreläggande skickar man in en blankett till kronofogden med information kring skuldförhållandet, vem som är skyldig vem pengar och vilka eventuella kostnader som sökanden vill ha ersatta i och med förfarandet (vanligtvis ansökningskostnader och kostnader för eget eller ombuds arbete). I blanketten yrkar du också på den ränta som du enligt skulden har rätt till.


Blanketten som ska skickas in kan du hitta på kronofogdens hemsida, här.


Kronofogden skickar sedan detta betalningsföreläggande till motparten som därigenom delges ansökningen. Motparten kan då göra på något av följande sätt:


- Betala hela eller viss del av beloppet till dig.

- Invända mot kravet. I detta fallet behöver du gå till domstol och genom en vanlig process fullfölja ditt krav.

- Inte betala och inte invända mot kravet. I detta fall fattar kronofogden beslut om att skulden fastställs och du kan begära att utslaget ska verkställas - dvs att skulden drivs in av myndigheten.


Betalningsföreläggande är det absolut smidigaste sättet att driva in en fordran som inte är tvistig, dvs skuldförhållandet är klarlagt. Om man har ett skuldebrev som tillkommit på rätt sätt och vars förfallodatum har passerat brukar denna fordran betraktas som otvistig.Ett annat sätt för dig är att gå direkt till domstol och begära att skulden betalas. Denna process är generellt sett långsammare och det kan finnas ekonomiska risker med att gå till domstol, exempelvis ombudskostnader (både dina egna och motpartens) som man riskerar att få betala för.


Jag skulle därför rekommendera att du använder dig av betalningsföreläggande hos kronofogden. Om du går in på kronofogdens hemsida finns i princip allting du behöver veta kring förfarandet. Jag lägger en länk här.

Lycka till!

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (406)
2019-08-11 Vad kan man göra om man inte fått betalt för en skuld?
2019-08-07 Få betalt om köpare inte betalar enligt avbetalningsplan?
2019-07-31 Betalat fordran innan jag mottagit betalningsföreläggande
2019-07-30 Placerar egendom på privat mark

Alla besvarade frågor (72048)