Hur driver jag in en privat skuld?

2019-12-10 i Fordringar
FRÅGA
Mitt ex är skyldig mig 150 000:-. Han erkänner sin skuld till mig men säger att han inte kan betala "för tillfället", och jag har allt det som bevis i skrift. Hur ska jag gå till väga för att driva in skulden? Och kan ni hjälpa mig med att skriva om alla möjliga utfall? Finns det någon risk att jag inte kommer få tillbaka pengarna även om jag vinner i ev domstol?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur driver man in en skuld?

Det finns flera vägar att gå om en person inte betalar en skuld som är förfallen. Att en skuld är förfallen innebär att datum för betalning har inträffat och passerat. Som jag förstår det har du och ditt ex tidigare inte bestämt någon speciell dag för när skulden ska betalas. Du har dock hört av dig och framställt ett krav på omedelbar betalning, vilket är tillåtet om inte någon tidpunkt för betalning är bestämd, se 5 § i skuldebrevslagen. En förfallen skuld drivas in med kronofogdemyndighetens (KFM) hjälp. En annan väg att gå är genom stämning i domstol. Du kan även upprätta en privat påminnelse/ett kravbrev som påtryckning.

Lawline kan hjälpa dig att formulera ett kravbrev

Du har redan framställt ett krav på betalning, men en formell påminnelse kan i bästa fall göra ditt ex mer benägen att inse allvaret och betala skulden. Det kan vara bra att få hjälp att formulera påminnelsen, och även fastställa eventuell ränta på skulden.

Att ansöka om betalningsföreläggande

Hos KFM kan du ansöka om ett betalningsföreläggande. Efter KFM:s beslut (ett utslag) kan skulden drivas in.

Du initierar ett ärende genom att fylla i en ansökningsblankett som skickas till KFM. Därefter skickar KFM ett föreläggande tillsammans med ett delgivningskvitto till ditt ex. Om exet varken betalar, bestrider skulden, eller har några andra invändningar kommer KFM att utfärda ett beslut om betalningsföreläggande. Då kan skulden börja att drivas in genom KFM:s försorg. Det sker ofta genom utmätning av egendom hos gäldenären (den som är skyldig pengar), om sådan finns och är utmätningsbar.

Att ansöka om betalningsföreläggande kostar för närvarande 300 kronor. Om beslut utfärdas debiterar KFM 600 kr för att driva in skulden. Den senare avgiften ska primärt åläggas ditt ex.

kronofogdemyndighetens webbplats kan du läsa mer om att ansöka om betalningsföreläggande.

Att ansöka om stämning

Ett annat sätt att kräva att ditt ex fullgör sin betalningsskyldighet är att väcka talan i domstol. I första hand rekommenderar jag inte detta alternativ, eftersom exet inte har motsatt sig att skulden faktiskt existerar. Det finns större kostnader förenade med en domstolsprocess. Ansökningsavgiften är 2800 kr, och dessutom kan du behöva ett ombud, vilket såklart är förenat med kostnader. Dessutom riskerar du att få betala motpartens rättegångskostnader om du skulle förlora målet. Även om du skulle vinna målet finns det inga garantier för att skulden betalas. I sådant fall behöver du ändå ta vägen genom KFM och ansöka om betalningsföreläggande.

Sveriges domstolars webbplats kan du läsa mer om hur det går till med att ansöka om stämning.

Mina råd

Mitt råd är att du återigen hör av dig till ditt ex och meddelar att du ämnar att ansöka om ett betalningsföreläggande, alternativt att du skickar en påminnelse som ovan nämnt. Det finns naturligtvis möjlighet att exet vill undvika ett betalningsföreläggande, och inser att du menar allvar med ditt krav på betalning, och därför gör en större ansats att försöka betala. Ni skulle i sådant fall kunna upprätta en betalningsplan om det är svårt att betala hela skulden på en gång.

Skulle ditt ex vägra att betala är mitt råd att du i första hand går vidare med att ansöka om betalningsföreläggande hos KFM, istället för att ansöka om stämning i domstol.

Skulle du önska kvalificerad juridisk hjälp kan jag varmt rekommendera att ta hjälp av våra jurister på Lawlines juristbyrå. Juristerna kan hjälpa dig att se över din situation och formulera en påminnelse eller kravbrev. Lawline kan även hjälpa till som rättegångsombud, om du ämnar att väcka talan vid domstol. Skulle du önska Lawlines hjälp, kontakta gärna mig på mejl, hanna.lindqvist@lawline.se, så hjälper jag dig att komma i kontakt med en kollega.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Tveka inte att ställa en ny fråga till oss på Lawline om du har fler funderingar.

Vänligen,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll