FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning07/05/2016

Hur delas mina föräldrars arv upp på deras gemensamma och icke- gemensamma barn?

Hej! Min pappa har avlidit och mamma ärver honom eftersom de är gifta sedan 49 år.

Mamma har två barn i tidigare förhållanden samt oss tre vuxna ö 45 år tillsammans med pappa.

Vad händer m pappas pengar efter att mamma går bort?

Delas allt på alla 5 barn eller delas det upp på något vis??

Det finns inget testamente.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattning

När din mamma går bort så kommer tillgångarna och pengarna delas upp på så sätt att arvet från din pappa går till hans tre barn och arvet från din mamma går till hennes fem barn. Du kommer alltså dela arvet från din mamma med alla dina syskon, men arvet från din pappa delar du endast med dina två helsyskon.

Utredning

Frågor om arv regleras i främst Ärvdabalken (ÄB). Av ÄB 3:1 framgår att om arvlåtaren var gift, så ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Detta innebär att eftersom din pappa var gift, så ärver din mamma allt nu, precis som du skriver.

När din mamma senare går bort så kommer den andel som anses ”komma från” din pappa att brytas ut från tillgångarna och tillfalla endast din pappas arvingar. Hur stor den andelen blir beror på hur mycket din mamma fick från din pappa när han dog, se ÄB 3:2 st. 3.

Av ÄB 2:1 framgår vidare att närmaste arvingar är den avlidnes barn. Detta innebär att när någon som har barn dör, så är huvudregeln att barnen ärver kvarlåtenskapen. Av ÄB 2:1 st. 2 framgår vidare att barnen som huvudregel ska dela lika på kvarlåtenskapen.

Detta innebär att när din mamma dör så delar du och dina två helsyskon lika på den del av tillgångarna som anses "komma från" din pappa. Eftersom din pappa hade tre barn så får du och dina två helsyskon får en tredjedel var av arvet från honom.

När andelen som anses "komma från" din pappa är utbruten så kommer det som återstår vara arvet efter din mamma. Eftersom din mamma hade fem barn så får du och dina fyra syskon en femtedel var av arvet från henne.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin AmnellRådgivare