FrågaFAMILJERÄTTBodelning01/09/2018

Hur delas fördelas bilar i en bodelning mellan sambor?

De hade varsin bil hennes 30000 kr och hans 15000kr.finns 30000kr i skuld på bilen nu,de är/var sambos.hur delar de bilen,bilförsäljare kan köpa in bilen för 75000kr.tror den står på honom tyvärr.hur ska de göra

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Samboegendom ska bodelas mellan samborna, om samboförhållandet har upphört och en av samborna begär detta (8 § sambolagen). Av 3 § sambolagen framgår att med samboegendom avses sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. Bil utgör inte sambors gemensamma bohag enligt 6 § sambolagen och kan således inte ingå i en bodelning mellan sambor. Den sambon som är registrerad ägare till bilen behåller alltså den.

Denna begränsning i sambolagen kan frångås genom att samborna avtalar om att båda äger bilen. I det fallet att ett sådant samäganderättsavtal ingås blir samborna delägare till den enligt 1 § lag om samäganderätt. Av 6 § lag om samäganderätt framgår att en delägare till en samägd egendom har rätt att hos domstol begära att egendomen ställs ut på offentlig auktion. Ersättningen från en försäljning på detta sätt fördelas då mellan samägarna utifrån den avtalade ägarandelen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000