FrågaÖVRIGTÖvrigt30/11/2022

Hur definieras sanktionsavgifter enligt Svensk rätt, EKMR och EU-rätt

Hej, jag undrar om en sanktionsavgift som beslutas av en myndighet ses som ett straff? och om det finns det skillnader mellan RF, EKMR och EU-rätten avseende hur man definierar straff? Vilka bestämmelser bör i detta fall följa om de skiljer sig åt. Har EU vidare komptens inom just det området i sverige eller är det RF och EKMR som prioriteras?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!


Ses sanktionavgifter beslutade av en myndighet som ett straff?

En sanktionsavgift utgör inte ett straff enligt svensk rätt. Vad som utgör straff i svensk rätt är “påföljd för brott”, såsom fängelse, böter, villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård (1 kap. 3 § Brottsbalken). Det kan sägas att den största skillnaden mellan straff och sanktionsavgifter är att sanktionsavgifter inte behöver utdelas för en kriminell handling medan straff behöver det. Exempelvis är det inte en kriminell handling att ha en bristfällig arbetsmiljö på en arbetsplats medan en fortskörning är en handling som är kriminaliserad och såleds belagd med böter eller fängelse. I det första fallet kan arbetsmiljöverket som är den myndihget som kontrollerar arbetsmiljön utfärda en sanktionavgift för att tillrättavisa företaget. I det andra fallet måste polis- och åklagarmyndigheten utreda brott och sedan domstolsmydnigheten besluta om böter eller fängelse, här kan således inte transportstyrelsen som är den kontrollerande myndigheten besluta enskilt kring överträdelsen.


Skillnader mellan Svensk rätt, EKMR och EU-rätt avseende defintionen straff

Det råder viss ovisshet kring definitionen av straff. I Sverige har vi den uppfattningen att straff är en påföljd för ett brott, medan Europadomstolen har haft den uppfattningen att  en sanktion som tas ut på grund av en öveträdelse av lag, av en myndigheten i syfte att förmå medborgare att inte begå en öveträdelse är att anses som ett straff  (Case of Janosevic v. Sweden (2002/03)). Europadomstolens syn på det hela lutar mot att sanktionsavgifter borde likställas med straff. I Sverige å andra sidan så ser vi det inte som ett "straff" då det inte avser en påföljd med anledning av brott. Men frågan har inte riktigt ställt på sin spets, varför rättsläget är oklart.


Vilken rättskälla prioriteras?

Sverige har införlivat EKMR i sin nationella rätt och även infört i grundlag att svensk lag inte kan gå emot EKMR (2 kap. 19 § Regeringsformen). Detta innebär att svensk rätt måste följa EKMR och i förläningen domar från europadomstolen. Skulle exempelvis europadomstolen pröva en fråga om dubbelbestraffning där en enskild har blivit dömd för brott och även fått en sanktionsavgift emot sig och komma fram till att det rör sig om en dubbelbestraffning, kommer Svensk rätt behöva ändras utifrån domen. Samma sak gäller om EU skulle komma med en förordning som säger att sanktionsavgifter ska likställas med straff, isåfall måste svensk rätt ändra sin syn i likhet med EU-förordningen.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000