Hur definierar man kvinnofridskränkning?

FRÅGA
Hur ska man definiera kvinnofridskränkning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Grov kvinnofridskränkning är en underkategori till brottet grov fridskränkning och regleras i BrB 4 kap. 4 a § 2 st. Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap.eller enligt 24 § lagen om kontaktförbud, mot en närstående eller tidigare närstående person, döms om var och en av kränkningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, och varit ägnad att skada personens självkänsla, för grov fridskränkning. Brottet är synnerligen speciellt till sin karaktär då flera enskilda handlingar tillsammans kan utgöra ett grovt brott. Om de handlingar som nu beskrivits begås av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållande, ska han istället dömas för grov kvinnofridskränkning.

Brottet grov kvinnofridskränkning kan således definieras som upprepade kränkningar i form av vålds- frids- eller sexualbrott som en man begår mot en kvinna i en nära relation.

Jag hoppas detta besvarade din fråga!

Hälsningar,

Sara Hrnic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1228)
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?
2021-09-29 Olaga hot av en inneboende
2021-09-18 Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?

Alla besvarade frågor (96399)