FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt27/02/2018

Hur brottslighet påverkar ansökan om medborgarskap

Hej,

hur påverkas ansökan om medborgarskap för en familjefar från Syrien om han har dömts för ringa stöld (30 dagsböter). Barnen har fått medborgarskap nyligen, i februari 2018. Alla fyra kom till Sverige i november 2014 och fick permanent uppehållstillstånd i mars 2016.

Med vänlig hälsningKristina

Lawline svarar

Hej Kristina, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ansökan om och beviljande av medborgarskap regleras i Lag om svenskt medborgarskap som du kan hitta här. Av lagens 11§ punkt 5 framgår att för att medborgarskap ska beviljas ska den enskilde, utöver övriga krav som ställs upp, har haft och även förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt.

Den här bedömningen görs framförallt mot bakgrund av tidigare kriminalitet, vilket eventuellt skulle kunna leda till att medborgarskap inte beviljas. I förarbetena till lagen anges att en viss tid, en så kallad karenstid, ska löpa innan en utlänning som begått brott tas upp till svenskt medborgarskap. En bedömning av hur lång karenstiden ska vara ska bedömas efter samtliga omständigheter i fallet. Det anges dock i förarbetena vissa riktlinjer för hur lång karenstiden ska vara.

Ett brott som gett påföljden 30 dagsböter ska enligt riktlinjerna i förarbetena innebära en karenstid på 1 år efter att brottet begåtts. Dock ska som sagt en sammanlagd bedömning göras i det enskilda fallet och det kan bedömas finnas skäl att understiga dessa riktlinjer. Propositionen kan du läsa i sin helhet här, och karenstiderna finns listade på sidan 59.

Sammantaget riskerar således domen mot mannen att förlänga tiden som löper innan han har möjlighet att tas upp som svensk medborgare. Av MIG 2007:24 framkommer vidare att möjligheten att lämna dispens från kravet på hederligt levnadssätt ska dömas mer restriktivt än rörande andra krav för medborgarskap och att det i princip krävs starka humanitära skäl.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Erica LeufstedtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”