Hur bör ett enkelt skuldebrev behandlas vid betald fordran?

2020-07-12 i Fordringar
FRÅGA
Hej,jag har förstått att när en revers lösts in (ett enkelt skuldbrev) bör borgenären "anteckna detta" på reversen samt lämna tillbaka den till gäldenären som i sin tur bör makulera reversen.Finns det några rekommendationer eller krav på hur borgenenären skriver sin kvittens på reversen eller räcker det med "skulden är betald" följt av datum och signatur?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När en fordran är betald bör lämpligen en anteckning göras på handlingen precis som du säger. Hur denna anteckning utformas bör vara med erlagt belopp, fordrans kvarvarande värde (om något) samt datum och till vem betalningen erlagts. Även om ett enkelt skuldebrev är ställt till särskild person ska man alltid eftersträva att vara väldigt tydlig i dessa sammanhang för att undvika tvister, därför kan det vara relevant att även infoga till vem skulden är betald.

Det är även att rekommendera att skuldebrevet återställs till gäldenären. Om det finns några digitala skuldebrev bör motsvarande anteckning göras på dessa samt återställas till gäldenären.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (774)
2021-02-28 Skuldebrev
2021-02-24 När måste ett skuldebrev utan förfallodatum betalas?
2021-02-21 Behöver man ange namn på den nya borgenären vid överlåtelse av enkelt skuldebrev?
2021-02-18 Hur formulerar man ett skuldebrev?

Alla besvarade frågor (89823)