FrågaFAMILJERÄTTAdoption29/03/2023

Hur blir min sambo vårdnadshavare åt min dotter?

Hej, min 12 åriga dotters pappa är avliden. Min dotter vill att min sambo ska vara vårdnadshavare till henne med mig som vårdnadshavare också. Hur gör vi enklast?. Måste man gå igenom adoption för det ? Har hört att det kan kosta mer än 100:000 kr. Mvh Melissa

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om din sambo kan bli vårdnadshavare till din dotter utan att gå igenom adoption och om det kostar något. Regler om vårdnad av barn och adoption finns i Föräldrabalken (FB).


Vilka alternativ finns det att för att bli vårdnadshavare?

Det finns två olika alternativ för att en person ska bli vårdnadshavare åt ett barn, det ena är adoption och det andra är genom att flytta över vårdnaden till särskilt förordnad vårdnadshavare. Det senare innebär att rätten beslutar om att vårdnaden ska flyttas över till den särskilt förordnade vårdnadshavaren. Det förutsätter att det föreligger missbruk eller försummelse hos föräldrarna eller om föräldrarna i övrigt brister i omsorgen på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, 6 kap. 7 § FB. Eftersom detta inte är fallet är det därmed endast adoption som är aktuellt tillvägagångssätt för er.


Barnets bästa

Utgångspunkten vid alla frågor om adoption är att barnets bästa alltid ska vara avgörande, 4 kap 1 § FB. Bedömningen baseras på barnets mognad och ålder och man tar även hänsyn till hur lämplig förälder din sambo skulle vara till din dotter,  6 kap 2a och 2b § FB.


Förutsättningar för adoption

För att din sambo ska kunna adoptera din dotter behöver du samtycka till detta vilket jag antar att du gör, 4 kap 8 § FB. Eftersom din dotters biologiska pappa har dött innebär detta att du har ensam vårdnad över din dotter och då krävs inte den biologiska pappans samtycke. Din dotter måste dock samtycka till adoptionen eftersom hon är över tolv år gammal, 4 kap 7 § första stycket FB. Detta verkar inte heller vara några problem då du nämner att din dotter vill att din sambo ska bli hennes vårdnadshavare. När en adoption har genomförts ses din dotter som ert gemensamma barn vilket betyder att ni även får gemensam vårdnad den dag då adoptionsbeslutet får laga kraft, 4 kap 21 och 22 § FB.


Det är den som vill adoptera (i detta fallet din sambo), som ansöker om adoption hos den tingsrätt där din sambo är folkbokförd, 4 kap 12 § FB. Vad ansökan ska innehålla finner du på Sveriges domstolar.


Vad kostar en adoption?

Den adoptionen ni vill göra kallas för närståendeadoption och kostnader som uppkommer för en sådan adoption är en ansökningsavgift på 900 kr som ska betalas till tingsrätten och eventuella utlägg för resor och andra avgifter. Det är också vanligt att man anlitar en jurist för att skriva adoptionsansökan. Det är med andra ord inga större summor vilka kan uppkomma om man gör en internationell adoption där man bland annat betalar för vistelser i barnets hemland.


Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor!


Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000