FrågaFAMILJERÄTTAdoption31/03/2020

Hur blir jag vårdnadshavare till mitt syskon?

Kan jag som är 18 år gammal ansöka om att få bli vårdnadshavare för min yngre bror (11 år)? Jag vill få full vårdnad över honom då han lever ett väldigt mentalt ohälsosamt liv pågrund av den ena förälderns alkoholism och den andra förälderns verbala nedtryckning. Hursomhelst, så vet jag att han är allra tryggast med mig och är väldigt fäst till mig. Jag vill gärna ha vårdnad över honom då jag vill kunna försäkra hans välmående till högsta grad.

Om det är möjligt för mig, vad är det som krävs för att jag ska kunna få full vårdnad över min bror?

Behöver jag avsluta mina studier och skaffa ett jobb med en stabil inkomst för att kunna bli ansedd en potentiell vårdnadshavare? I så fall är jag beredd att gå så långt för min brors skull.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta vilka möjligheter du har att bli vårdnadshavare till ditt minderåriga syskon. Vem som är ett barns vårdnadshavare kan ändras genom antingen adoption eller genom att domstolen beslutar om att vårdnaden ska flyttas över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Jag kommer i mitt svar att redogöra för båda alternativen. Regler om vårdnad om barn finns i Föräldrabalken, FB, (här).

Bli vårdnadshavare genom adoption

För att en vuxen person ska få adoptera ett barn krävs vanligtvis samtycke från de båda biologiska föräldrarna, se 4 kap 8 § FB (här). Ett samtycke krävs dock inte om dessa lider av en allvarlig psykisk störning, befinner så på okänd ort eller om det finns synnerliga skäl.

Huvudregeln är också att den som ska adoptera är över 25 år gammal. Om det föreligger synnerliga skäl kan dock undantag göras från detta. Synnerliga skäl föreligger t.ex. om unga makar som inte kan få egna barn önskar adoptera eller vid adoption av barn till en närstående avliden släkting, se 4 kap 1 § FB (här).

När rätten tar ställning till om en adoption får ske eller inte, prövas syftet och lämpligheten med adoptionen. Rätten ska även ta med i bedömningen om adoptionen är till fördel för barnet och om den som önskar adoptera barnet har den som uppfostrat barnet, vill uppfostra det eller om det annars finns särskild anledning att låta en adoption ske, se 4 kap 2 § FB (här). Avgörande för bedömningen är barnets bästa.

Särskild vårdnadshavare

Om det är så att föräldrarna till barnet brister i omsorgen på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, kan rätten besluta om att vårdnaden ska flyttas över till en särskilt förordnad vårdnadshavare, se 6 kap 7 § andra stycket FB (här). Den särskilt förordnade vårdnadshavaren ska vara någon som är lämplig att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran, se 6 kap 10 a § FB (här). När socialnämnden ska placera barnet tar man hänsyn till om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående, se 6 kap 5 § socialtjänstlagen (här). Eftersom du är myndig finns det inga formella hinder för att du skulle kunna bli särskilt förordnad vårdnadshavare till din bror.

Sammanfattning

Mot bakgrund av de omständigheter du beskrivit i din fråga tror jag att det kan bli svårt för dig att få adoptera dina bror. Delvis på grund av att era föräldrar kanske inte skulle samtycka och delvis på grund av att du förmodligen saknar synnerliga skäl för att få adoptera. Om du misstänker eller vet att din bror far illa hos era föräldrar kan du göra en orosanmälan om detta till socialtjänsten. Om era föräldrar skulle förlora vårdnaden om honom på grund av brister i omsorgen kan det vara så att man beslutar att han ska få en särskild förordnad vårdnadshavare. Överflyttningen av vårdnaden skulle i så fall kunna ske till dig.

Huruvida det är troligt att du skulle få vårdnaden i sådant fall, kan jag dessvärre inte svara på. Bedömningen görs i varje enskilt fall och med utgångspunkt i det enskilda barnets bästa.

Lycka till!

Vänligen,

Sofia EdvardssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000