Hur blir fördelning av arv om bröstarvinge och föräldrar saknas?

Hej..

Min moster har avlidit. Hon var ogift/ensamstående. Hennes mor och far döda.

Hon hade en Bror och en syster - Båda döda.

Brodern har tre barn (Brors barn) - 2 levande , en avliden.

Bros son 1 har två barn (Brors barnbarn)

Brors son 2 har inga barn.

Brors dotter avled 2016, har två barn (Bror barnbarn)

Systern har ett barn. (Syster barn)

Syster barnet har två barn (Syster barnbarn).

Vilka skall ärva, och hur mycket ?

Om jag förstått lagen rätt så ärver Bror och syster 50% var.

Men i.o.m. att det är avlidna så ärver varje Brors barn (3 st) 1/3 av 50%

Och i.o.m. att Brors dotter är avlidet, så ärver hennes två barn (bror barnbarnen) den avlidne brors dotterns del.

Systerns enda barn ärver då 50 % av arvet.

Har jag förstått allt rätt inför arvsdelningen ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till Lawline!

Din fråga berör arvsrätt. Bestämmelser i Ärvdabalken 1958:637 (ÄB) blir tillämpliga.

Din moster har avlidit. Hon var ogift och jag tolkar det även som att hon inte hade några barn. Inom arvsrätten brukar man tala om första, andra och tredje arvsklassen (även kallad parenteler). Först berättigade till arv är de som tillhör första arvsklassen, dvs. bröstarvingar (2:1 1 st ÄB). Saknas bröstarvingar är det istället andra arvsklassen, dvs. den avlidnes föräldrar som ärver (2:2 1st ÄB). Då din moster saknade både bröstarvingar och föräldrar, är det istället hennes syskon som kvarlåtenskapen uppdelas emellan Är syskon avlidet, träder dennes arvingar in i dennes ställe (2:2 2 st ÄB).

Till att börja med ska alltså kvarlåtenskapen delas mellan din mosters syskon. Brodern och systern blir således berättigade till ½ var av kvarlåtenskapen. De är dock inte vid liv varför deras arvingar träder in i deras ställe.

Brodern hade tre arvingar, varav en av arvingarna är avliden. Precis som det framgår av din fråga, är det korrekt uppfattat att dessa tre arvingar delar på ½ av din mosters kvarlåtenskap. De har alltså rätt till 1/3 var av ½.

Jag förtydligar det hela med ett exempel:

Din moster efterlämnar sig 100,000. Hennes syskon delar på arvet, vilket berättigar dem till 50,000 var. Broderns arvingar träder in i dennes ställe, vilket ger arvingarna rätt till att dela upp 50,000 emellan sig. 50,000/3= ca. 16,700. En av broderns arvingar var avliden. Detta gör

att broderns barnbarn istället blir arvsberättigade. 16,700:- delas då lika mellan barnbarnen (= 8350).

Vad gäller din mosters syster är det också korrekt uppfattat. Eftersom systern inte är vid liv, träder hennes arvinge in som arvsberättigade istället. Syskonbarnet till din moster har alltså rätt till 1/2 av din mosters totala kvarlåtenskap.

På broderns sida blir fördelningen följande:

Brorsbarn 1 16,5%

Brorsbarn 2 16,5 %

Brorsbarn 3 (avliden) 16,5 % à efterlämnar sig 2 arvingar, vilka delar på 16,5%, vilket berättigar dessa till ca 8,25% av din mosters totala kvarlåtenskap.

Hoppas att du fått klarhet i din fråga!

Linnéa CarnrotRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo