Hur blir arvsordningen om arvtagare omkommer samtidigt?

Mor och son åker bil och omkommer.

Sonen, ende bröstarvingen, har testamente med mor som mottagare. Hur sker arvskiftet?

Spelar det nån roll om den ena lever nån dag längre än den andra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är att arvsfördelningen kan bli annorlunda beroende på vem av modern och sonen som överlever den andra. Nedan går jag igenom hur arvsordningen ser ut och på vilket sätt vem som överlever den andra kan få betydelse .

Regler om arv finns stadgade i ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig lag för din fråga.

Vem ärver?

Om den som avlider inte har upprättat något testamente kommer kvarlåtenskapen att fördelas enligt den legala arvsordningen. Enligt arvsordningen är de närmsta arvingarna som i första hand är arvsberättigade den avlidnas bröstarvingar, dvs barn (2 kap. 1 § ÄB).

Om det inte finns några bröstarvingar går arvet istället till den avlidnas föräldrar i lika stora delar. Om någon av föräldrarna är avlidna går deras andel av arvet vidare till deras andra barn, dvs den avlidnas hel- eller halvsyskon (2 kap. 2 § ÄB).

Om det inte finns några föräldrar eller syskon eller avkomlingar från syskon till den avlidne går arvet istället till den avlidnas mor- och farföräldrar (2 kap. 3 § ÄB).

Om den avlidna har upprättat ett testamente ska det tillämpas framför den legala arvsordningen förutsatt att det är giltigt.

Spelar det någon roll om den ena lever längre än den andra?

Hur arvet fördelas beror på vilka legala arvingar som lever vid den avlidnes bortgång. I ett hypotetiskt fall som i din fråga kan arvsordningen bli olika beroende på ifall modern eller sonen lever längre än den andra.

Om modern avlider först skulle hennes kvarlåtenskap som utgångspunkt gå till sonen. Om modern var gift med sonens andra förälder skulle dock hen ärva sonens arvsandel från modern med fri förfoganderätt. Om sonen skulle avlida någon dag senare skulle hans kvarlåtenskap bestå av hans egna egendom men också av det arv han blivit berättigad till från sin mamma eftersom hon avlidit före honom. Eftersom hans testamente inte kan verkställas eftersom modern är avliden kommer hela hans kvarlåtenskap att följa den legala arvsordningen istället. Det innebär att hans andra förälder skulle ärva om denne är i livet.

Om sonen avlider först skulle hans kvarlåtenskap tillfalla hans moder enligt testamentet. Om modern avlider någon dag senare skulle hela hennes arv bestå av hennes egen kvarlåtenskap tillsammans med arvet från sonen eftersom han testamenterat allt till henne och avlidit före henne. Moderns kvarlåtenskap skulle fördelas till hennes legala arvingar enligt den legala arvsordningen vilket skulle kunna vara hennes föräldrar förutsatt att de är i livet.


Om det inte går att utreda vem av modern och sonen som dog först kommer man utgå från att de avled samtidigt och kommer därför inte ärva varandra (1 kap. 2 § ÄB). Det kan bli fallet om de omkommer i en bilolycka och man inte kan veta om någon överlevde den andra. Deras respektive kvarlåtenskapen fördelas då till deras respektive legala arvingar.

Vem som avlider först och vem som överlever den andra kan alltså vara av betydelse för hur arvet fördelas. I fall där det inte går att utreda vem som överlevde vem utgår man dock från att personerna avled samtidigt och därmed inte kan ärva varandra.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo