Hur bevisar man falsk tillvitelse?

2021-10-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag har en fråga om falsk tillvitelse. Jag blev 2015 anmäld till IVO av en chef som inte hade några som helst grunder för det bortsett från att få mig att framstå som klandervärd och göra sig av med mig.I utredningen anklagas jag bland annat för ett antal brott som är relevant grova men då det inte fanns några bevis för att det man påstod gick att påvisa så lades utredningen ner utan någon kritik mot mig som sjuksköterska.Det här var dock något som avslutades min karriär i min hemregion och har gett mig stort lidande och jag undrar därför om det klassas som falsk tillvitelse?Jag har fått kännedom om en hel del andra som råkat ut för samma öde och känner att det är ett enkelt sätt för en eventuellt missnöjd chef att ödelägga någons karriär.Vad säga ni?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse av din fråga.

Falsk tillvitelse

Falsk tillvitelse regleras i 15 kap. 7 § brottsbalken. Den som till polisen, eller till annan myndighet (i detta fall IVO), lämnar uppgift om att någon har begått ett brott kan dömas till falsk tillgivelse. Detta förutsätter att en osann uppgift. Vidare krävs det att uppgiftslämnaren var medveten om att uppgiften inte var sann.

Rekvisiten för falsk tillvitelse

I brottmål är det åklagaren som har bevisbördan. Dessutom ställs det ett högt krav på bevisningens styrka. Åklagaren måste i praktiken bevisa:

1. Att chefen har lämnat en anmälan till IVO.

2. Att anmälan innehöll uppgifter om dig.

3. Att uppgifterna om dig inte var sanna.

4. Att chefen hade uppsåt (dvs. avsikt) att lämna in anmälan innehållande uppgifter om dig som inte var sanna.

Hur bevisar man att någon begått falsk tillvitelse?

Åklagaren borde inte ha några svårigheter att bevisa punkt 1 och 2. När det kommer till punkt 3 blir det svårare. Att bevisning saknas räcker inte för att avgöra om uppgifterna i anmälan är falska. Åklagaren måste bevisa att de gärningar som chefen har beskrivit i sin anmälan inte har inträffat. Om åklagaren lyckas med det så måste det slutligen bevisas att chefen var medveten om att uppgifterna var osanna när denne anmälde. (punkt 4).

Utifrån de tidigare rättsfall som behandlat detta brott kan det noteras att den tilltalades erkännande, ofta är den bevisning som leder till en fällande dom. I vissa fall räcker inte ens ett erkännande för att fastställa att uppgifterna var falska. Så kan exempelvis vara fallet om en tilltalad påstår sig ha lämnat falska uppgifter men det finns anledning att anta att erkännandet görs för att skydda en närstående.

Det är i praktiken mycket svårt att visa att någonting inte har hänt. En typ av värdefull bevisning är om det finns tillgång till SMS eller mailkommunikation som visar att uppgifterna är falska. I övrigt får möjligheterna till bevisning bedömas efter omständigheterna i varje enskilt fall.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?