Hur betraktas störningar i en hyres/bostadsrätt?

2021-01-09 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har bott på samma adress sedan -92 men sedan 3 år tillbaka så bor dessa grannar ovanför mig de är 27, 25 och de har 2 barn som är 4 och 3. Jag har haft problem med dessa sedan de flyttade in. Har pratat med dom och det har inte hjälpt. Den senaste tiden har de ringt på min dörr och när jag öppnar så står han (25år) och skriker på mig jag drämmer igen min dörr, nästa dag kommer frun ner (27 år) och skriker så jag drömmer igen min dörr igen. De bråkar och skriker på nätterna så jag har fått ringa polisen en gång men var nära att göra det igen bara härom kvällen igen. De för så mycket oväsen från kl 05-02,30 varje dag. Jag har inte sovit en hel natt sen de flyttade in. De drar i sina möbler och ungarna springer och hoppar varje dag, de har inga mattor och inga tavlor så det ekar ju dubbelt så mycket ner till mig. Dom brukar parkera utanför entrédörren fast det är förbjudet, så jag ringde HFAB och berättade och de ringde till mina grannar och sa att det var förbjudet så efter det så drar mannen på möblerna ännu mer och ungarna hoppar dubbelt så mycket så 2 blomkrukor trillade ner från fönsterkarmen där den ena gick sönder. Ibland vill jag bara lägga mig ner och dö för jag orkar inte så länge till, vad kan jag göra?? Jag är 60 år och de ovanför mig tycker att jag ska flytta till skogen. Barnen har aldrig varit ute och lekt under dessa 3 år. Snälla hjälp mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga framgår det inte huruvida du bor i en hyresrätt eller en bostadsrätt, varför jag kommer redogöra för regleringen avseende båda situationerna.

Om du bor i en hyresrätt så regleras 12 kap. jordabalken (JB) i din situation. I JB regleras den s.k. vårdplikten för en hyresgäst, vilket i korta drag innebär att hyresgästen dels ska vårda hyresrätten i sig och hen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer till följd av hyresgästens användande av hyresrätten. Dels, är skyldig att använda lägenheten på ett sådant sätt som inte inverkar negativt på omgivningen genom ex. störningar i boendet. Särskilt framhålls i 25 § att de som bor i omgivningen inte ska utsättas för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö. Om någon sådan brist som framgår av 25 § föreligger ska hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse om att störningarna måste upphöra omedelbart, samt underrätta socialnämnden i kommunen. Vid särskilt allvarliga störningar har hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet för hyresgästen. Vad som betraktas som "särskilt allvarliga störningar" är dock oftast sådana av brottslig karaktär som ex. hot om våld gentemot den som påtalat störningarna.

Om du bor i en bostadsrätt regleras situationen istället i bostadsrättslagen (1998:614) (BRL). Regleringen är dock väldigt likvärdig den i JB; bostadsrättshavaren ska enligt 7 kap. 9 § BRL inte använda lägenheten på ett sådant sätt som kan innebära störningar för de som bor i omgivningen av skadlig omfattning eller som försämras deras bostadsmiljö. Ofta tillhandahåller även bostadsrättsföreningar särskilda förhållningsregler som ex. att det ska vara lugnt efter kl 22 el.dyl., och bostadsrätthavaren är då även skyldig att iaktta dessa förpliktelser. Om sådana störningar som avses i 7 kap. 9 § BRL ändock förekommer ska bostadsrättsföreningen ge bostadsrättshavaren en tillsägelse att omedelbart upphöra med störningarna samt underrätta socialnämnden. Vid särskilt allvarlig störning kan bostadsrättshavaren bli uppsagd.

Sammantaget innebär detta att oberoende av om du bor i en hyres- eller bostadsrätt bör dina grannar åtminstone få en tillsägelse av hyresvärden/bostadsrättsföreningen att omedelbart upphöra med störningarna. Vissa kommuner och föreningar tillhandahåller även störningsjourer som du kan kontakta om störningen inte upphör omedelbart. Och om störningen ändock fortgår över en längre tid och så pass frekvent tycker jag du ska kontakta din hyresvärd/bostadsrättsförening för en vidare dialog om hur situationen lämpligen bör lösa sig. Både bostadsrättshavare och hyresgäster kan få sin rätt förverkad och uppsagd men då krävs det att de inte rättat sig efter tillsägelse och att det som ligger hen till last inte är av ringa betydelse.

Hoppas detta besvarade din fråga och annars är du varm välkommen att höra av dig igen.

Bästa hälsningar & lycka till,

Hanna Törnsén Fredriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2119)
2022-01-26 Ofullständig fråga
2022-01-24 Strandskyddsdispens och/eller bygglov i efterhand
2022-01-20 "Nödig" väg?
2022-01-19 Höjning av lokalhyra och det indirekta besittningsskyddet - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (98703)