Hur bestrider jag en kontrollavgift?

2021-07-31 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej!Jag har bestritt en kontrollavgift.Vad händer om de inte godtar min bestridan?Jag är beredd att ta det till Tingsrätten, men vem är det som måste lämna in en stämningsansökan.Om jag förlorar i Tingsrätten, riskerar jag en betalningsanmärkning då?Tack på förhand!Mvh,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer om ditt bestridande av kontrollavgift inte godtas, vem som ska lämna in stämningsansökan till tingsrätten samt om du riskerar att få en betalningsanmärkning om du förlorar i rätten. Jag kommer besvara frågorna var för sig nedan så att det blir lite tydligare. Tillämpliga lagar är främst lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) och rättegångsbalken (RB).

Vad händer om parkeringsbolaget inte godtar din bestridan om kontrollavgift?

För att bestrida/överklaga en kontrollavgift, ska du kontakta parkeringsbolaget/markägaren som har utfärdat avgiften, och skriftligen bestrida avgiften. I bestridandet anger du varför du anser att du inte ska betala och eventuella bevis för ditt påstående. Under tiden som du bestrider bör du låta bli att betala avgiften.

Om parkeringsbolaget inte godtar ditt bestridande, och därmed skickar fler krav och fakturor, ska du även bestrida dessa, för att inte riskera en betalningsanmärkning.

Kom bara ihåg att skilja på kontrollavgift och felparkeringsavgift. Vid felparkeringsavgift, ska du betala även om du bestrider och anser att den är felaktig.

Vem lämnar in stämningsansökan till tingsrätten?

Vem som ska lämna in stämningsansökan, beror på om du redan betalt kontrollavgiften eller inte. Om du inte betalt den, ska du som sagt bestrida alla krav som parkeringsbolaget kommer med (för att inte riskera betalningsanmärkning). För att parkeringsbolaget då ska få in sitt belopp, måste de väcka talan i tingsrätten och lämna in en stämningsansökan.

Om du redan har betalt kontrollavgiften, kommer parkeringsbolaget se ärendet som avslutat och därmed är det du som måste lämna in en stämningsansökan till tingsrätten för att få din sak prövad och pengarna tillbaka.

Talan om att få ut kontrollavgift får inte väckas senare än två år från det att den aktuella parkeringen upphörde (9 § LKOP). Mer om hur du skickar in en stämningsansökan kan du läsa om på Sveriges domstolars hemsida.

Riskerar jag en betalningsanmärkning om jag förlorar i tingsrätten?

Om du förlorar i tingsrätten, är huvudregeln att du betalar motpartens rättegångskostnader. Dock, i förenklade tvistemål (mål som rör tvister som understiger ett halvt prisbasbelopp - 23 800 kr) är rättegångskostnaderna begränsade (18 kap. 8 a § RB). Vilket innebär att om du skulle förlora ett förenklat tvistemål (som jag tolkar denna situation som), blir kostnaderna för motparten som du står för, lägre än om det skulle vara ett ordinärt tvistemål. De exakta kostnaderna hittar du i 18 kap. 8 a § RB.

Om du förlorar målet i tingsrätten, blir du skyldig att betala kontrollavgiften. Om du inte betalar denna, kan du riskera att få en betalningsanmärkning.

Sammanfattning

Om parkeringsbolaget inte godtar ditt bestridande, och skickar fler krav och fakturor, ska du även bestrida dessa för att inte riskera betalningsanmärkning. Sen kan de ta det vidare till tingsrätten för att utkräva sin kontrollavgift. Om du redan betalt avgiften, är det du som skickar in stämningsansökan till tingsrätten.

Om du förlorar målet i tingsrätten, blir du skyldig att betala kontrollavgiften och om du inte gör detta riskerar du att få en betalningsanmärkning.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (482)
2021-09-14 Kontrollavgift när parkeringsappen inte fungerar
2021-09-09 Parkeringsböter trots giltig parkeringsbiljett
2021-08-31 Parkeringsböter trots att parkeringslappen placerats i framrutan
2021-08-31 Parkering med p-skiva och avgift

Alla besvarade frågor (95731)