Hur bestrider jag en kontrollavgift?

Jag har en tvist med ett parkeringsbolag. Jag har bestridit en kontrollavgift eftersom jag kunnat tydligt bevisa att bolaget saknar grund för utfärdandet. Jag får bara kommentaren att pengarna ska in, annars hotar Inkasso med med tredubblade avgifter. Kan jag betala in avgiften på bolagets konto, men spärra beloppet där i avvaktan på en djupare utredning- eller i vart fall en motivering - av deras regelvidriga beslut?

Bästa hälsningar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga vilken typ av parkeringsområde det rör sig om i ditt fall. Det har betydelse eftersom man bestrider parkeringsavgifter på olika sätt beroende på om marken är privat eller allmänt. Eftersom du kallar avgiften för "kontrollavgift" kommer jag att utgå från att du parkerat bilen på privatägd mark (jämför felparkeringsavgift avseende allmän mark).

Bil parkerad på privat mark

Enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering får en markägare ta ut en avgift (s.k. parkeringsavgift) om ett fordon parkerats inom området i strid mot ett förbud som har tillkännagetts tydligt genom skyltning med vägmärken inom området (se 1 och 3 §).

När du fått en sådan kontrollavgift befinner du dig inom det civilrättsliga området. Du är därför inte skyldig att betala bara för du fått ett krav på sådan avgift.

Om du anser att du felaktigt blivit ålagd kontrollavgift bör du istället för att betala in avgiften bestrida betalningskravet hos fastighetsförvaltningsbolaget. Du bör göra bestridandet skriftligt och bifoga handlingarna du vill åberopa som stöd. Det är därefter upp till bolaget att avgöra huruvida om de kommer att vidhålla sitt krav på betalning. Om så är fallet ankommer det på bolaget att väcka talan i domstol. Talan ska i så fall väckas vid den tingsrätt i orten där den olovliga parkeringen ägde rum (se 9 § andra stycket).

Om du får ett krav från inkassobolaget eller Kronofogden trots att du bestridit avgiften hos fastighetsförvaltningsbolaget kan du även bestrida det kravet. Så länge du bestrider kraven i alla led riskerar du inte att få en betalningsanmärkning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo