Hur bestrider jag en faktura efter att borgenären gått i konkurs?

Hej. Driver ett företag. Vi anlitade en firma (A) för att utföra svetsarbete. A skickade dit en kille som utförde jobbet. Vi var inte nöjd med utfört arbete, pratade med A och bad om en beskrivning på utfört arbete innan faktura. Det fick vi. Men ingen faktura kom. Ca två månader senare ringer en kvinna upp till mig och frågar om fakturan. Jag ber henne maila den. Hon gör det, mitt i semestern, hon sms:ar mig och frågar om jag betalt den, svarar att jag ska göra det. Därefter upptäcker jag att fakturan kommer från ett annat företag än det vi anlitat och även fått arbetsbeskrivning av. Vi får då vetskapen att firma A lagts i konkurs. Jag bestrider då fakturan till firma B. En månad senare får vi brev av firma B genom en advokat. Jag tror då att personen i firma B är samma person som i firma A, att tillägga har jag personligen aldrig haft kontakt med de här personerna, bara mina anställda. Verksamheten är i norra Sverige och jag befinner mig i södra Sverige. Jag erbjuder mig då att betala 25% av fakturan för den del av arbetet som vi anser är korrekt utfört i välvilja för att firma A gått i konkurs och firma B fakturerar. Firma B godtar inte erbjudandet och då får även jag vetskapen genom mina anställda att firma A och firma B inte är samma persson utan det hela verkar röra sig om att Firma B inte kunnat fakturera Firma A pga konkurs. Därefter bestrider jag fakturan igen. Jag behöver råd, de hotar med kfm eller tinget.

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Av din beskrivning framgår det inte riktigt om du bestrider fakturan därför att du anser att de har fakturerat för arbete som de inte har utförts korrekt, eller om du bestrider fakturan för att det är ett annat företag som kräver er på betalning. Om ni bestrider fakturan därför att arbetet är felaktigt utfört, måste det bland annat utredas vad det står i ert avtal. Beskrivningen innehåller inte tillräckligt mycket information för att jag ska kunna ta ställning till huruvida ni eventuellt har rätt till nedsättning av priset eller inte.

Huvudregeln är att en part som har beställt en tjänst ska betala det pris som har avtalats. Om den part som ska utföra tjänsten inte har gjort det, kan det vara fråga om avtalsbrott. Det finns inte någon särskild lag som tillämpas när näringsidkare köper tjänster av varandra (såsom konsumenttjänstlagen som tillämpas när konsumenter beställer tjänster), utan man ser istället till avtalslagen, branschpraxis och sedvana. Huvudregeln vid en tvist är även att den part som påstår något också är den part som har att bevisa det. Om ni påstår att ett arbete är felaktigt utfört i relation till avtalet, så måste ni kunna bevisa det och vice versa.

Har A gått i konkurs är det troligt att konkursförvaltaren har sålt A's fordran på er, till B. Alternativt kvittat den. Om det är så att B på ett korrekt sätt har övertagit A's fordran, så måste ni betala till B om ni var tvungna att betala till A. Alltså; det faktum att B har tagit över fordran leder inte till att ni inte behöver betala fakturan. Om ni däremot anser att ni inte behöver betala fakturan av någon annan anledning (exempelvis för att A begått avtalsbrott eller att fakturan inte stämmer överens med avtalet) så kan ni bestrida betalningsansvar mot B på precis samma sätt som ni skulle ha gjort till A. Om ni anser att ni är betalningsskyldiga för 25% bör ni betala 25% och bestrida resten.

Jag rekommenderar att ni först och främst kontaktar A's konkursförvaltare omgående för att reda ut om ni ens kan betala till B med befriande verkan eller om det bara är något som B påstår. Konkursförvaltaren ska kunna svara på om B har övertagit fordran från A's konkursbo på ett korrekt sätt.

Om ni vill ha hjälp av Lawline Juristbyrå med att exempelvis föra er talan mot B eller gå igenom avtalet mellan er och A, hänvisar jag er till lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Edith GrundinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo