Hur bestäms en parkeringsbots storlek?

Vad kostar det om man parkerar på handikapparkering och inte har handikapparkeringstillstånd?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad storleken på en parkeringsavgift, till följd av otillåten parkering på en parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade personer, normalt bestäms till. Bestämmelser om diverse parkeringsavgifter finns i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift, förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift och lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

Vad är en parkeringsbot?

Att, utan tillstånd, parkera på en parkeringsplats avsedd endast för rörelsehindrade föranleder, som regel, en parkeringsbot.

En parkeringsbot är en form av sanktionsavgift vilken påförs någon till följd av otillåten parkering. Det finns två distinkta typer av sanktionsavgifter vid otillåten parkering. Det finns dels felparkeringsavgifter, dels kontrollavgifter.

En felparkeringsavgift är en sanktionsavgift till följd av en överträdelse av de offentligrättsliga parkeringsbestämmelserna, det vill säga vid otillåten parkering på allmän mark. Felparkeringsavgifter regleras huvudsakligen i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift.

En kontrollavgift, å sin sida, är en sanktionsavgift till följd av en överträdelse av de privaträttsliga parkeringsbestämmelserna, det vill säga vid otillåten parkering på tomtmark. Kontrollavgifter regleras huvudsakligen i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Hur bestäms en parkeringsbots storlek?

En felparkeringsavgifts storlek bestäms av den aktuella kommunen (3 § andra stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och 2 a § förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift). Den kan bestämmas till ett belopp som är som lägst 75 kr och som högst 1300 kr (2 a § andra stycket förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift). Eventuella synpunkter på en felparkeringsavgift (innefattat dess storlek) bör således riktas mot den aktuella kommunen.

En kontrollavgifts storlek bestäms av den aktuella markägaren och får inte överstiga den felparkeringsavgift som fastställts inom kommunen (4 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering). Eventuella synpunkter på en kontrollavgift bör riktas mot den aktuella markägaren alternativt det parkeringsbolag som denne har överlåtit kontrollen över parkeringsplatserna till.

Sammanfattning

Hur stor en viss parkeringsböter kommer att vara kommer således att bero på vilken kommun alternativt markägare/parkeringsbolag som har utfärdat den. Den kommer dock aldrig att överstiga 1300 kr.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim StrömbladhRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”