Hur bestäms barnets mellannamn?

2020-09-10 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej..Nu är det så att jag undrar om mitt barns mellannamn som är mammans efternamn blir per automatik ett efternamn efter att den nya lagan har trätt i kraft? Om jag inte vill att barnet ska ha dubbla efternamn hur ska jag gå tillväga då?Barnet har som sagt ett mellannamn som är mammans efternamn och efternamnet på barnet är mitt efternamn? Hoppas ni förstår hur jag menar! Mvh
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över hur barnets mellannamn kommer att se ut. När det kommer till frågor som rör registrering av namn är det personnamnlagen (PNL) som man vänder sig till.

Huvudregeln är att när ett barn föds så ska det ges ett efternamn (4 § första stycket PNL). Vad detta efternamn får vara, stadgas i 4 § andra stycket PNL.

1. ett efternamn som föräldrarna eller någon av dem bär,

2. ett efternamn som någon av föräldrarna har burit,

3. ett dubbelt efternamn enligt som är bildat av efternamn som föräldrarna bär,

4. ett efternamn som är bildat av något av föräldrarnas förnamn med tillägg av någon av ändelserna -son eller -dotter, eller som är bildat på jämförligt sätt, eller

5. ett efternamn som något av föräldrarnas gemensamma barn bär.

Sedan övergången från namnlagen (numera upphävd) och PNL är det alltså inte möjligt att förvärva ett mellannamn. Endast den som redan hade ett mellannamn innan den nya lagen har rätten att behålla det.

En ansökan om förvärv av det efternamn ett barn ska ges ska göras inom tre månader från barnets födelse (5 § första stycket första meningen PNL). Om det inte görs någon ansökan inom denna tid, förvärvar barnet det efternamn som den förälder som har fött barnet bär eller, om den föräldern har avlidit, det efternamn som den föräldern bar vid sin död (5 § andra stycket PNL).

Kortfattat kan man säga att ifall ingen ansökan görs så kommer barnet per automatik förvärva mammans efternamn. Detta kommer alltså inte att bli ett mellannamn. Utöver de alternativ som nämndes i ovanstående lista har jag inte tillräckligt med information för att kunna ge ett svar till vad du annars hade velat att barnets namn ska vara.

Du kan läsa mer om mellannamn här.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,
Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1256)
2021-02-24 Kan jag byta efternamn till ett äldre släktnamn som inte burits på flera generationer?
2021-02-22 När gallras uppgifter i belastningsregistret?
2021-02-21 Utbetalad pension efter dödsfall
2021-02-18 Hur kan jag få ut en dom om jag saknar målnummer?

Alla besvarade frågor (89620)