Hur bestämmer man underhållsbidraget?

2019-12-18 i Underhåll
FRÅGA
HejJag har en fråga angående kostnader för barn efter skilsmässa.Våra lönenivåer skiljer sig kraftigt ca. 20000 brutto per månad.Förväntas vi båda betala lika mycket för barnens kostnader eller ska man bidraga efter inkomst?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna om föräldrars skyldighet gentemot sina barn finner vi i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter förkortad till FB. Här framkommer det att föräldrar är skyldiga att svara för underhåll gentemot sina barn. (7 kap. 1 § FB) När föräldrarna är skilda så ska den förälder med vilken barnet inte bor varaktigt hos betala underhållsbidrag till barnet, vilket i praktiken brukar tillfalla den andre föräldern. Dock så kan underhållsskyldigheten fullgöras genom att man har barnet växelvis boende hos sig förutsatt att man har gemensam vårdnad. (7 kap. 2 § FB)

Vad händer om barnet inte står under gemensam vårdnad av båda föräldrarna?

Om barnet inte står under gemensam vårdnad av båda föräldrarna och inte bor växelvis hos dessa så fullgörs som sagt underhållsskyldigheten genom underhållsbidrag. Detta underhållsbidrag bestäms då utifrån förälderns egna ekonomiska förmåga med hänsyn till barnets kostnader. (7 kap. 1 § FB) Den underhållsskyldige föräldern har dock rätt till vad man kallar ett förbehållsbelopp som är tänkt att täcka förälderns personliga och grundläggande kostnader. (7 kap. 3 § FB) På Försäkringskassans hemsida (här) kan du få hjälp att räkna ut underhållsbidraget för just er situation.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (944)
2020-07-08 Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?
2020-07-07 En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge

Alla besvarade frågor (81781)