Hur beskattas gåva av bil?

2020-03-12 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej!Min far äger en bil som han vill ge mig i gåva. Hur beskattas detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåvoskatten är avskaffad i Sverige sedan den 1 januari 2005, vilket innebär att gåvor är skattefria. Detta finns reglerat i 8 kap 2 § Inkomstskattelagen (1999:1229).

För att det ska vara fråga om en gåva krävs det att tre förutsättningar är uppfyllda:
Det ska vara en förmögenhetsöverföring (enkelt uttryckt att givarens förmögenhet har minskat, mottagarens förmögenhet har ökat), som har skett frivilligt och givaren har en gåvoavsikt (att man ger något utan att få vederlag för detta).

Är dessa ovan nämnda förutsättningar uppfyllda är det alltså fråga om en gåva, som man då inte behöver skatta för.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll