FrågaSKATTERÄTTGåvoskatt31/05/2019

Hur beskattas en fastighet man fått i gåva?

Om mina föräldrar skänker sin sommarstuga till mig, antar jag att det inte behöver beskattas på något sätt?

Vad händer om man själv skulle sälja stugan en dag. Räknas vinstskatt på ett värde av 0 kr värde då?

Finns det något annat man måste ta hänsyn till när man skänker en fastighet?

Lawline svarar


Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga regleras i Inkomstskattelagen [IL]. Det stämmer att gåvor är skattefria (8 kap. 2 § IL). Du kommer alltså inte beskattas genom att enbart ta emot sommarstugan av dina föräldrar.

Följden av att man får någonting i gåva är dock att man inträder i den förra ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Det innebär att du, om du får sommarstugan i gåva av dina föräldrar, kommer beskattas vid en eventuell framtida försäljning av sommarstugan på samma sätt som dina föräldrar hade gjort. Beskattningen sker dock inte när du får sommarstugan, utan först om och när du säljer den (44 kap. 26 § IL).

Om du skulle sälja sommarstugan i framtiden för mer än vad den senast köptes för kommer du betala en inkomstskatt på kapitalinkomsten, det vill säga vinsten. Vinsten är försäljningspriset med avdrag för inköpspriset. Inköpspriset beräknas då utifrån vad sommarstugan senast köptes för. Då du har inträtt i dina föräldrars skattemässiga situation genom gåvan kommer deras inköpspris gälla. Skulle dem ha fått sommarstugan genom gåva, arv eller liknande har även dem inträtt i tidigare ägares skattemässiga situation, vilket innebär att det pris som sommarstugan senast köptes för kommer gälla.

Av den eventuella vinsten kommer sedan 22/30 av det vinstbeloppet att beskattas (45 kap. 33 § IL). Skattesatsen är 30 % (65 kap. 7 § IL). Det innebär att skatten på hela vinsten blir 22 %.


Jag ska göra en uträkning så att det förhoppningsvis blir tydligare. Jag utgår i exemplet från att dina föräldrar har köpt sommarstugan för 100 000 kr och att du senare säljer den för 200 000 kr.

200 000 kr – 100 000 kr = 100 000 kr (försäljningspris – inköpspris = vinst)
22/30 x 100 000 kr = 73 333 kr (22/30 x vinsten = vinsten som ska beskattas)
73 333 kr x 0,3 = 22 000 kr (vinsten som ska beskattas x skattesatsen 30 % = beskattningen)

Här kan du själv räkna ut hur du skulle beskattas vid en eventuell framtida försäljning med vinst.


En annan sak att ta hänsyn till när man skänker en fastighet är stämpelskatten. Det är en skatt man betalar vid bland annat köp och byte av fastighet. Vid gåva av fastighet betalar man endast stämpelskatt om man utger någon typ av ersättning för gåvan eller exempelvis tar över de tidigare ägarnas skuld i fastigheten, och värdet på den ersättningen överstiger 85 % av fastighetens värde (5 § Lag om stämpelskatt).

Jag vill även påpeka att du måste ansöka om lagfart för sommarstugan även om du får den i gåva (20 kap. 1 § JB).


Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lovisa SjöstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Gåvoskatt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000