FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 27/11/2019

Hur beräknas uppsägningstid?

https://lagen.nu/1982:80#P2S6Hej!

Jag har en fråga kopplat till uppsägningstid. Jag jobbade som sjuksköterska inom en region några år (tillsvidareanställd), jag valde därefter att plugga vidare och var då tjänstledig under tiden jag pluggade, när plugget var klart fick jag ett nytt jobb (tillsvidareanställnd) som utredare inom samma region men med helt ny titel och yrkesuppgifter och nytt anställningsavtal, jag har nu jobbat där ca 5 månader.

Jag vill nu avsluta min anställning och undrar hur lång uppsägningstid jag har. Enligt kollektivavtalet vi har så är uppsägningstiden 3 månader om man har en sammanhängande anställning i 12 månader, gäller detta mig? Räknas min anställning som sammanhängande även om jag pluggat och helt bytt titel/jobb fast inom samma region (med samma arbetsgivare)?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Uppsägningstiden regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS) eller genom kollektivavtal. Om det står en precisering av uppsägningstiden i ditt kollektivavtal ska detta gälla före LAS. Troligtvis avviker inte kollektivavtalet från LAS i väsentlig mån, men jag kan inte svara helt säkert på detta. Jag tänker nedan redogöra för LAS bestämmelse.

Enligt 11 § LAS ska den totala arbetstiden hos arbetsgivaren vara avgörande vid fastställande av uppsägningstid. Så länge du haft samma arbetsgivare kan du tillgodoräkna dig den totala arbetstiden du haft.

Är du bunden av kollektivavtalet?

Arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal ska tillämpa detta på alla sina arbetstagare, även de som är oorganiserade (2 § sjätte stycket LAS). Således omfattas även du av dess bestämmelser.

Vad bör du göra nu?

Enligt min bedömning är det lämpligast att kontakta sin arbetsgivare alternativt facket och försöka förvissa sig om vad som gäller i just ditt fall.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare