Hur beräknas underhållsbidrag för barn som enbart bor hos ena föräldern?

2017-10-22 i Underhåll
FRÅGA
Hur mycket ska pappan betala i underhåll för ett barn som är 12 år och enbart bor hos mamman? Pappan har väldigt hög inkomst och avsäger sig precis alla kostnader för dottern, med motiveringen att "han betalar försäkringskassans summa som är ca 1500 kr per månad".De övriga två barnen är 17 år respektive 19 år. 17-åringen bor växelvis och där delas alla omkostnader exakt lika trots att jag som mamma tjänar avsevärt mindre. 19-åringen bor bara hos mig men där gissar jag att pappan inte är skyldig att betala något underhåll?Min fråga, är det rätt att enbart betala försäkringskassans lägstabelopp? Ska inte summan vara inkomstbaserad efter uppgifter? Hur går man till väga för att få rätt underhållsbidrag?
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor som rör vårdnad, barns boende och underhåll regleras i Föräldrabalken.

Underhållsskyldighet när barnet endast bor tillsammans med en av vårdnadshavarna

En förälder är alltid skyldig att svara för sina barns underhåll. En förälder fullgör sin underhållsskyldighet genom att antingen betala underhållsbidrag till barnet eller genom att ha barnet varaktigt boende hos sig.(FB 7:2) Den förälder som inte har barnet boende hos sig ska alltså då betala ett underhållsbidrag för barnet. Om du har barnen boende hos dig så uppfyller du din underhållsskyldighet. Som jag tolkar din fråga så bor ett av dina barn endast hos dig. Då är pappan som regel skyldig att betala underhållsbidrag. I normalfallet anses en förälder uppfylla sin underhållsskyldighet om barnet bos hos denne växelvis. I vissa fall ska dock föräldern betala underhållsbidrag även då barnet bor växelvis hos båda föräldrarna.

Underhållskyligheten upphör normalt sätt när barnet fyller 18 år

En förälders underhållsskyldighet upphör normalt sätt när barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i skolan så är dock föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår och upp till 21 års ålder. (FB 7:1) Om barnet är myndigt ska ett eventuellt underhållsbidrag betalas direkt till barnet. Om ditt 19-åriga barn fortfarande går i skolan kan hen ha rätt till underhållsbidrag från sin pappa.

Hur beräknas underhållsbidraget?

Utgångspunkten när det gäller kostnaderna för barnen är att föräldrarna sinsemellan kan komma överens om uppdelningen. Hur stort underhållsbidraget ska vara beror på vilka behov barnet har och på hur föräldrarnas sammanlagda ekonomi ser ut. Den förälder som har högst överskott (inkomster – kostnader) ska stå för en större del av barnets underhåll än den andra föräldern. Det gäller oavsett om det är föräldern som barnet bor hos eller den förälder som ska betala underhåll.

Det som ligger till grund för beräkningen av underhållsbidraget för varje barn är kostnaderna för barnets behov d.v.s. barnomsorg och andra kostnader för barnet, samt respektive förälders förmåga att betala. Vardera förälder ska alltså ta del i barnets underhåll utefter sin egen förmåga.

För att få fram hur mycket ni ska betala var för varje barn tas barnets behov multiplicerat med den underhållsskyldiges betalningsförmåga dividerat med er samlade betalningsförmåga. Du kan använda dig av en uträkningsmodell på Försäkringskassans hemsida.

Hur kan man gå tillväga för att få rätt underhållsbidrag?

Underhållsskyldighet bestäms i avtal eller genom dom. (FB 7:2) Om ni inte kan komma överens om underhållsbidraget själva kan ni få hjälp av Försäkringskassan. På deras hemsida kan du boka ett webbmöte med en handläggare för att få gratis hjälp med att räkna ut underhållsbidraget och att skriva ett avtal.

Om ni har svårt att komma överens om hur ni ska lösa frågor om barnets försörjning kan ni också vända er till er kommun för att få hjälp med gratis samarbetssamtal.

Om ni trots detta inte kan komma överens om frågor som rör underhållsskyldigheten så kan du vända dig till domstolen för att fastställa underhållsbidraget. I sådant fall råder jag dig att kontakta en familjerättsjurist för att få vägledning om hur du ska gå tillväga. Om du vill väcka talan om att få ut underhållsbidrag till dina barn ska du göra detta i den ort där barnens pappa har sin hemvist. (FB 7:12)

Sammanfattningsvis bestäms underhållsbidraget efter barnets behov och föräldrarnas förmåga att betala. Vardera förälder ska ta del i barnets underhåll utefter sin egen förmåga. Man kan därför vara skyldig att betala mer än Försäkringskassans underhållsstöd. Underhållsskyldigheten gäller fram tills dess att barnet fyller 18, eller fram tills dess att barnet fyller 21 om barnet studerar.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Charlotta Nermark
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1089)
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet
2021-09-02 Underhållsskyldighet för omyndiga barn och dess egna barn
2021-08-31 Hur mycket ska man betala i underhåll till utflyttat barn?
2021-08-31 Hur förändras underhållsbidrag då barnet flyttar hemifrån? + Hur beräknas underhållsbidraget?

Alla besvarade frågor (95785)