Hur beräknas strafftiden när man har suttit häktad?

2019-06-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej tänkte ställa en fråga blev dömd till 1år och 6 månader man sitter två tredjedelar av straffet och jag har suttit häktad 5 månader jag tänkte fråga jag sitter väl 7 månader effektiv tid och inte 9 månader för man tar bort två tredjedelar sen tiden man suttit häktad eller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga rör beräkning av strafftid är bland annat strafftidslagen och brottsbalken av intresse. I sammanfattningen nedan kan du läsa det korta svaret på din fråga.

Villkorlig frigivning

När två tredjedelar av ett fängelsestraff har avtjänats ska den dömde friges villkorligt (26 kap. 6 § brottsbalken). Därefter gäller en prövotid på minst 365 dagar för den villkorligt frigivne. Viktigt att veta är att en villkorlig frigivning kan skjutas upp om det finns synnerliga skäl (26 kap. 6a § brottsbalken). Om den dömde har brutit mot reglerna vid ett flertal tillfällen under sin tid på anstalten, kan det anses finnas synnerliga skäl att skjuta upp den villkorliga frigivningen.

I ditt fall kommer du alltså bli villkorligt frigiven när två tredjedelar av fängelsestraffet på ett år och sex månader har verkställts.

Hur beräknas strafftid?

Enligt 17 § strafftidslagen ska strafftiden beräknas från och med den dag fängelsestraffet blir verkställbart, förutsatt att den dömde exempelvis är häktad. I ditt fall ska din strafftid alltså beräknas från och med dagen du dömdes till det angivna fängelsestraffet. Eftersom att du satt häktad i fem månader innan du blev dömd, ska fem månader tillgodoräknas dig som verkställighet av fängelsestraffet (2 § lagen om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

I ditt fall ska alltså fem månader anses ha redan verkställts av din strafftid på ett år och sex månader.

Sammanfattning och svar

I ditt fall blir du villkorligt frigiven när två tredjedelar av ett år och sex månader har verkställts, alltså när tolv månader har verkställts. Eftersom att du har suttit häktad i fem månader, får du räkna in denna tid som verkställd tid. Din tid på anstalt kommer alltså att vara sju månader.

Jag hoppas att det var svar på din fråga

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2286)
2020-02-19 Syns det på mitt belastningsregister att jag blivit dömd för grovt rattfylleri om jag söker jobb på skola?
2020-02-17 Kan mitt ex få kontaktförbud?
2020-02-16 Tipsa polisen om brott
2020-02-16 Civilkuragelag i Sverige

Alla besvarade frågor (77199)