Hur beräknas arvslotten när förälderns sambo har ärvt med fri förfoganderätt enligt testamente?

När min pappa gick bort ärvde jag och min bror laglotten dvs 25 % var. Pappas maka (eg sambo men med ömsesidigt arv med fri förfoganderätt enligt testamente) ärvde 50%. Av någon anledning antecknades inte hennes tillgångar vid det tillfället, så när hon gick bort kunde inte kvoten beräknas. Hur bör man tänka? Finns det någon praxis eller t o m lagtext? Hon har barn som ärver henne och verkar anse att kvoten ska beräknas utifrån hur det ser ut i dag.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag utgå från bestämmelserna i ärvdabalken (ÄB).

Eftersom jag inte vet din far eller din fars sambos namn är det lättare för mig att i nedan förklaring använda mig av begrepp som är vanliga inom arvsrätten. Eftersom detta ibland kan bli lite förvirrande kommer jag nu förklara vem det är jag menar, när jag hänvisar till ett visst ord.

Din pappa = först avlidna sambon

Din pappas sambo = efterlevande sambo

Den legala arvsordningen

Den legala arvsordningen tillämpas när det inte finns något testamente. När en förälder dör har bröstarvingarna därför (du och din bror) alltid rätt till sin laglott (2 kap. 1 § ÄB och 7 kap. 1 § ÄB). Enligt lag så är laglotten alltid minst halva arvslotten. Om inget testamente hade funnits, hade du och din bror haft rätt till 50% var av er fars kvarlåtenskap. 

Ett testamente kan begränsa arvslotten. 

Enligt svensk rätt går det inte att göra sina bröstarvingar helt arvlösa, utan ett barn har alltid rätt till åtminstone sin laglott. Detta gäller även om föräldern har testamenterat bort all sin egendom. Precis som jag beskrivit ovan så utgör laglotten alltid hälften av arvslotten. Indirekt så betyder detta att en förälder kan testamentera bort 50% av sin kvarlåtenskap, och att resterande 50% går till bröstarvingarna. 

Du skriver i din fråga att din pappas maka (eg sambo) har ärvt 50% med fri förfoganderätt enligt testamente. Jag tolkar därför detta som att du och din bror har rätt till dessa 50% när er pappas sambo gick bort. 

Om jag har tolkar er situation rätt så ska du och din bror ha rätt till efterarv när er pappas sambo gick bort. Om inget annat framgår av testamentet så brukar samma ordning som är föreskriven i lag för makar gälla. Den andelen beräknas enligt följande:

Arvet från den först avlidna sambon (från er far som har testamenterats bort med fri förfoganderätt) dividerat med den efterlevande sambons totala förmögenhetsmassa (inklusive arvet) = procentsats som ni har rätt till. 

Eftersom du och din bror ärvde 25% var, borde ni därför kunna räkna ut hur stort värdet var på den del som testamenterades bort till er pappas sambo var. 

Värdeökning

Vid värdeökningar så är huvudregeln att andelen fortfarande ska utgå i efterarv. När det gäller makar finns det dock ett undantag i 3 kap. 4 § ÄB. Bestämmelsen beskriver förkovransregeln. Den innebär att en värdeökning endast ska tillfalla den efterlevande makens arvinge, i vissa fall. Detta gäller tillexempel om värdeökningen beror på arv, gåva eller testamente till den efterlevande maken eller om ökningen är ett resultat av den efterlevande makens självständiga arbete efter sambons död. Om värdeökningen beror på en allmän värdestigning (av exempelvis en bostad) ska ökningen tillfalla båda makarnas arvingar. 

Det är svårt att besvara exakt hur arvet ska fördelas eftersom det beror på hur stor ”efterarvsandelen” är, samt vilka tillgångar som finns. Om värdet inte har minskat kan man ganska enkelt konstatera att efterarvingarna (du och din bror) har rätt till minst det värde som utgick i arv efter den först avlidne sambon (er far). Om det skett en värdeökning är det beroende på vad anledningen för värdeökningen var, avgörande för om du och din bror har rätt till ökningen. 

Hoppas detta besvarade din fråga!

Michelle KomulainenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”