Hur beräknas anställningstid vid uppsägning?

Hej!

Om en person säger upp sig för att börja på ett annat arbete och stannar där i flera år och sedan kommer tillbaka till sin gamla arbetsplats, han får nästan direkt fast anställning fast det finns flera personer som går på visstid. Nu är det aktuellt med uppsägningar, får han då tillgodoräkna sig sin tidigare anställningstid?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om anställningstid och andra frågor rörande anställningar regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).
I en uppsägningssituation på grund av arbetsbrist bestämts turordningen mellan arbetstagarna enligt 22 § LAS. Det är som huvudregel "sist in först ut" som gäller, alltså att den med kortast anställningstid sägs upp först.

Beräkningen av anställningstid görs med utgångspunkt i den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren.
I regel räknas alltså all den tid som ett anställningsförhållande förelegat oavsett anställningens art eller omfattning (tillsvidareanställning, vikariat, hel- eller deltid m.m). LAS ställer inte upp något krav på att anställningen måste vara sammanhängande. Det saknar följaktligen betydelse att någon har arbetat hos en och samma arbetsgivare under två olika anställningsperioder. Med "sammanlagd anställningstid" avses alltså båda de perioder någon har varit anställd hos en arbetsgivare. Med andra ord har personen här rätt att räkna all (sammanlagd) tid denne har varit anställd vid samma arbetsplats.

Observera dock att flera av de regler i LAS som berör anställningstiden kan frångås i kollektivavtal, se 2 § LAS. Något annat kan alltså gälla enligt det kollektivavtal som gäller på den aktuella arbetsplatsen. I kollektivavtalet kan det till exempel finnas regler som ställer krav på att anställningstiden ska ha varit sammanhängande. Den lokala fackliga organisationen kan reda ut vad kollektivavtalet säger i dessa delar.

Hoppas att du är nöjd med ditt svar!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000